Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Emmaüsgangers | Aan tafel met Jezus

Pijl naar links Ideeën

Bijbeltekst
De twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: ‘Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.’ Toen ging Jezus met hen mee. Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. 

Lucas 24:29-30

Nodig

  • Tafel met drie (of meer) stoelen
  • Servies 
  • Naambordje met ‘Jezus’ om neer te zetten
  • Papier 
  • Pennen en/of potloden

Toelichting
De Emmausgangers zitten aan tafel met Jezus. In het Evangelie van Lucas lees je vaker dat Jezus eet met mensen. De maaltijd neemt een belangrijke plaats in dit Bijbelboek. Dit laat zien dat Jezus dichtbij mensen wil komen. Hij wil mensen leren kennen en met hen in gesprek gaan. Je leest in het Lucasevangelie over gesprekken aan tafel met belangrijke leiders of over kwetsbare momenten, zoals Zacheüs die Jezus in zijn huis ontvangt of Maria van Magdalena die Jezus’ voeten wast tijdens een maaltijd. De maaltijd met de Emmaüsgangers is weer een belangrijk moment in het Evangelie van Lucas waarbij de opgestane Jezus zichzelf kenbaar maakt.

Uitleg activiteit
Dek een tafel voor minimaal drie personen. Zet een naambordje met ‘Jezus’ naast één van de borden neer. Je kunt eventueel ook naambordjes maken voor de andere borden, waarop staat ‘Emmaüsgangers’ of ‘Leerling van Jezus onderweg’ of waarop iedereen zijn eigen naam mag schrijven. 

Mensen nemen plaats aan de tafel. Ze mogen zich voorstellen dat ze aan tafel zitten met Jezus. Wat zouden ze hem willen vertellen? Of wat willen ze Hem vragen? Of zit hen misschien iets dwars wat zij graag “op Jezus’ ‘bordje willen schuiven”?

Als vorm van gebed kunnen mensen iets opschrijven of tekenen en dit op het bord van Jezus leggen (op z’n kop of dubbelgevouwen of in een tissuebox, zodat het anoniem blijft).