Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het huis op de rots: Viering

Pijl naar links Ideeën
 • Vertel het verhaal uit bijvoorbeeld het boek ‘Acht verhalen van Jezus’.

 • Maak het verhaal interactief door gebruik te maken van wat je bij ‘samen ontdekken’ hebt gedaan: ga in het gebouwde huis zitten, maak een muurtje van mensen, etc. Of laat iedereen ‘bouw-geluiden’ en ‘storm-geluiden’ maken tijdens het juiste moment in het verhaal.

 • Maak een toneelspel waarbij bijv. twee ‘bouwvakkers’ het verhaal uitspelen.

 • Vertel het verhaal en maak twee bouwwerkjes om het uit te beelden. Zet de twee huisjes in twee bakken, de één op een hoopje zand, en de ander op een steen. Giet water in de bakken, wat gebeurt er?
  Zie bijvoorbeeld deze blog voor instructie.


 • Op www.creatiefkinderwerk staat een leuk proefje om de boodschap van het verhaal te laten zien.

 •  

 • Bewegingsoefening:

  “We gaan met z’n allen even heel wiebelig staan,
  heen en weer bewegen,
  misschien op één been staan,
  helemaal op je tenen staan,
  achterover, voorover leunen etc.

  Nu gaan we heel stevig staan, hoe sta je dan?
  Hier kun je ook aan denken als je iets heel spannend vindt, of moeilijk:
  Stevig gaan staan en eraan denken wat Jezus vertelt: God is erbij!”
  Tekst: Kliederkerk Zuidwolde

 •  

 • Liederen: wissel af tussen kinderliederen en liederen voor volwassenen, bijvoorbeeld:
  o ‘Een wijs man’
  o ‘Bouw je huis niet op zand’
  o ‘Bouw je leven op de rots’
  o ‘Hij is de rots’ van Elly & Rikkert
  o ‘Ik bouw op U’ 
  o ‘Fundament’ van Opwekking (vertaling van ‘cornerstone’)
  o ‘De Heer is ons huis’ van Opwekking
  o 'Thuis bij Hem' van Schrijvers voor Gerechtigheid
  Dit nummer gaat over de overspelige vrouw die Jezus niet oordeelt maar tegen wie Hij zegt: 'Ga naar huis en zondig niet meer'. In dit lied wordt vervolgens de link gelegd dat we bij God zelf ons thuis mogen vinden, en dat we mogen doen wat Hij ons zegt. Zelf kun je hierbij de vertaalslag maken dat we in de eerste plaats thuis mogen komen bij God en dat ons huis stevig staat als we doen wat Hij zegt. Het collectief Schrijvers voor Gerechtigheid heeft veel (diaconale) liederen die gaan over 'doen wat God zegt', zoals ook het volgende twee liederen. Zie voor meer informatie: www.schrijversvoorgerechtigheid.nl
  o 'Doen wat U vraagt' van Schrijvers voor Gerechtigheid
  o 'Wat gaan we nu doen?' van Schrijvers voor Gerechtigheid

 •  

 • Verwerkingsvormen:
  o Leg in het midden of vooraan stevige keien neer. Geef iedereen een klein (houten)huisje. Laat ieder zijn/haar huisje neerzetten op een kei. Je kunt op de keien woorden zetten, zodat de mensen een keuze kunnen maken voor waar zij de komende tijd op willen bouwen (Een kei voor ‘Vertrouwen’, ‘Liefde’, ‘Jezus’ etc.)
  o Neem de overdenking uit de bijlage. Vertel de toelichting en laat mensen de vragen beantwoorden in kleine groepjes. Je kunt de deze overdenking ook neerleggen bij een gebeds/bezinningsplekje voor volwassenen.