Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bijbeltekst
Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond.
Matteüs 7:24

Toelichting
Het verhaal 'Het huis op de rots' gaat over goed luisteren naar Jezus. In de Hebreeuwse cultuur en taal betekent 'luisteren' niet alleen dat je hoort wat de ander zegt, maar daar ook naar leeft. Luisteren én doen! In deze activiteit ontdek je hoe dat is. Wat vind jij makkelijker, zelf praten of luisteren naar de ander en waarom?

Nodig

  • Grote vellen papier
  • Plakband
  • Stiften of potloden
  • Evt. een blinddoek

Uitleg activiteiten

Voor kinderen, jongeren en volwassen (5+)
Hang een vel papier aan de wand, net boven de grond. Laat de deelnemers op hun rug liggen op de grond voor het vel papier. Nu nemen ze een stift of pen tussen hun tenen en tekenen met hun voeten op het vel papier. Als dat lukt, wordt het nog een stukje moeilijker. De deelnemer krijgt een blinddoek voor en probeert ‘blind’ een huis te tekenen met zijn voeten op het papier. Een andere deelnemer geeft hierbij aanwijzingen, bijvoorbeeld ‘omhoog, naar links, teken hier een dak’ etc.
Daarna bekijken ze samen de tekening. Lukte het om goed te luisteren naar de aanwijzingen? Daarna worden de rollen natuurlijk omgedraaid. 

Voor de jongste kinderen (2-6 jaar)

Nodig

  • Puzzelmat
  • Duplo of andere gekleurde blokjes
  • Speelgoeddiertjes

Uitleg activiteit
Maak een luister-team en een vertel-team.
Het vertel-team geeft de aanwijzingen voor het maken van een puzzelmat of het bouwen van de blokken. Bijv. ‘maak het gele stuk aan het rode stuk’ of ‘bouw het blauwe blokje op de groene’ etc.
Het luister-team probeert de aanwijzingen zo goed mogelijk op te volgen en bouwt totdat de puzzel of het bouwwerk af is of zolang het leuk is. Ze bekijken samen het resultaat. Hoe was het om de aanwijzingen op te volgen? Daarna worden de rollen natuurlijk omgedraaid. 

Voorbeeld gespreksvragen

  • Als God tegen ons zou willen praten, hoe kunnen we Hem dan horen denk je?
  • Wat vind jij makkelijker, zelf praten of luisteren naar de ander en waarom?