Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Iedereen hoort erbij!

Pijl naar links Ideeën

Deze bijeenkomst gaat over de plaats die kinderen hebben in de Bijbel. Zij horen erbij!

Doelen van de bijeenkomst:

  • De kinderen ontdekken dat er ook kinderen voorkomen in de Bijbel.
  • De kinderen maken kennis met verschillende kinderen in de Bijbel.
  • De kinderen leren dat ook kinderen erbij horen in de Bijbel, omdat alle mensen – groot en klein – kinderen van God zijn.
  • De kinderen kunnen andere kinderen laten merken dat zij erbij horen.

Samenvatting:

In deze bijeenkomst gaan de kinderen op zoek naar Bijbelverhalen waarin God en Jezus tot kinderen spreken. Het bijbelverhaal waarin Jezus de kinderen zegent (Marcus 10: 13-16) staat centraal. Ter voorbereiding zoeken de kinderen in kinderbijbels naar platen waarop leeftijdsgenoten staan afgebeeld. Je bespreekt of de kinderen er iets van zichzelf in herkennen. Daarna krijgen ze een puzzel waarbij ze verschillende situaties moeten verbinden aan het juiste kind in de Bijbel. In de Bijbel hoort de jeugd er helemaal bij. Laat de kinderen de groepen en mensen opschrijven waar zij bij horen. Hoe merk je of je ergens bijhoort? Lees daarna het verhaal over Jezus die de kinderen bij Hem laat komen. Tenslotte laat je de kinderen complimenten voor elkaar opschrijven en voorlezen. Jezus is er blij mee als we aardige dingen over elkaar zeggen en elkaar zo laten merken dat ze erbij horen, we staan niet alleen.

Het gehele programma vind je in de eerste bijlage.

Werkbladen:

  • Werkblad 8.1 – Kinderen in de Bijbel 1
  • Werkblad 8.2 – Kinderen in de Bijbel 2
  • Werkblad 8.3 – Ik hoor erbij
  • Werkblad 8.4 – Laat de kinderen tot Mij komen

De werkbladen vind je in de bijlagen.