Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek met moslims

Pijl naar links Ideeën

Vroeger waren er in Nederland vooral christenen, joden en mensen die zich niet tot een geloof rekenden. Nu zijn er in Nederland, zeker in de steden, veel mensen die de islam aanhangen. Zij zijn óf van landen afkomstig zijn waar veel moslims wonen, óf in Nederland geboren in een familie waar de islam een belangrijke plaats heeft, óf moslim geworden. Onze buren zijn veranderd. In hoeverre sluiten wij ons af voor hen? En in hoeverre stellen wij ons open voor hen? Een gesprek kan leerzaam zijn!

Werkwijze groepsgesprek

 • groepsgrootte: max. 12 deelnemers
 • groepsopstelling: kring
 • nodig afhankelijk van de gekozen inleiding: laptop, beamer, boxjes, internetverbinding, verlengsnoer, voldoende kopietjes van bijlage met vergelijkende teksten tussen Bijbel en Koran
 • tijd: 50 – 75 minuten

Lees de inleiding voor. Vervolgens ga je in gesprek aan de hand van onderstaande vragen:

 • Heb jij in je directe omgeving te maken met moslims? Wat zijn je ervaringen?
 • Wat is voor jou de meerwaarde om het contact met moslims aan te gaan?
 • Hoe zou dit contact jou in je geloof kunnen versterken?
 • Wat droom jij voor deze wereld? Zou dit contact hierin iets kunnen betekenen?
 • Hoe zou de kerk iets kunnen betekenen voor onze moslimbroeders en –zusters en andersom?

Deze werkvorm leent zich ook voor een gesprek met de buren. Je kunt voor deze bijeenkomst één of enkele moslims uitnodigen. Daardoor krijgt het gesprek het karakter van een dialoog tussen christenen en moslims: (letterlijke) ontmoeting met je buren.

Gespreksregels voor de dialoog

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen
 • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid
 • Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt').
 • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen
 • Stel oordelen uit en onderzoek ze
 • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken
 • Geen discussie
 • Probeer elkaar niet te overtuigen van de eigen waarheid, maar zet de verschillen naast elkaar neer.

Gespreksvragen voor de dialoog

 • Wie ben jij? Wat is voor jou belangrijk in het leven? Wat betekent geloof voor jou?
 • Vertel een ervaring die voor jou met geloof te maken heeft en waar je inspiratie uit haalde of waar je blij van werd/wordt.
 • Wat droom je voor deze wereld?
 • Wat kun je hierin zelf doen? En waarin heb je elkaar nodig, ook als moslims en christenen?