Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over de aanwezigheid van Christus in de eredienst

Pijl naar links Ideeën

We geloven dat Christus aanwezig is in de kerkdienst. In het Woord, en in de ontmoeting met de ander. En soms is Hij aanwezig in beeld. Als Jezus Christus het centrum is van de eredienst, waar en hoe kun je Jezus dan zien of horen?

Jezus Christus, het vleesgeworden woord

Marcel Barnard schrijft in het boek Tot Gods Eer: 'God wordt mens in Jezus Christus, het Woord wordt vlees, wordt mens (Johannes 1). Zo werkt God concreet in deze wereld, door Jezus Christus, en zo werkt Jezus Christus in de liturgie.

Het centrum van de eredienst is het levende Woord, Jezus Christus zelf, van wie de Bijbel getuigt. Lucas 4 beschrijft minutieus hoe Jezus - als was Hij de lector van die dag - de boekrol opent en de Schriften leest.

Concreet zien en beleven we de aanwezigheid van Jezus Christus vooral in de sacramenten, doop en avondmaal. Hierbij krijgen water, brood en wijn door de woorden en de handelingen van de voorganger een heel nieuwe betekenis.

Verder kunnen we Jezus Christus ervaren in zegen, verkondiging, liederen en gebeden.

De wijze waarop het heil van Christus tot de gemeente komt in de liturgie doet er toe en heeft daarom - in essentie - een vaste en herkenbare vorm en volgorde.'

Werkvorm

Kijk eens om je heen …

Als Jezus Christus het centrum is van de eredienst, waar en hoe kun je Jezus dan zien of horen?

Je zit in de kerk en let dan eens op waar je iets van Jezus merkt.

  • In het kerkgebouw: Welke symbolen, afbeeldingen of verwijzingen zie je?
  • In de orde van dienst: Op welke momenten is Jezus aanwezig, in woord, lied of stilte? En hoe dan?
  • In de ontmoeting tussen gemeenteleden, voor, tijdens of na de viering: Wanneer komt Jezus ter sprake, in woorden, in daden, non-verbaal?

De werkvorm kan op verschillende momenten gedaan worden:

  1. Als een vorm van een vergaderopening: Lees de samenvatting van Barnard, beantwoord voor jezelf bovenstaande vragen en wissel ze daarna uit, in tweetallen, grotere groepjes of plenair.
  2. Als verwerkingsvorm tijdens de kinderkerk of jeugdclub, bij het thema ‘kerkdienst’, of ‘wie is Jezus en hoe kun je Hem kennen?’
  3. Tijdens een leerhuis of gesprekskring over het thema ‘liturgie en eredienst’, of ‘waar ontmoet ik Jezus?’

Zie ook: