Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over de doop

Pijl naar links Ideeën

Het boekje 'Tastbare nabijheid’ van Klaas Willem de Jong en Jan Muis is een verdiepend boek over de doop en het avondmaal, geschikt voor gesprek in de gemeente. De doop en het avondmaal zijn de twee sacramenten van de protestantse traditie. Het zijn handelingen waarin de nabijheid van God in de gemeente tastbaar wordt. Dit boek beoogt het vieren van doop en avondmaal te verdiepen. De auteurs zoeken naar de betekenis van de doop en het avondmaal in het licht van de Bijbel. Ze behandelen ook de vragen die er in de gemeente leven over de doop. Bij de bespreking van het avondmaal gaat het om de vraag hoe Christus daarin aanwezig is en wat onze rol is. Dan komt ook de beleving van de Maaltijd van de Heer ter sprake. Dit boek wil het gesprek over de sacramenten in de gemeente stimuleren. 

Boekje 'Tastbare nabijheid’ bestellen 

Gespreksbijeenkomst over de doop

De gespreksleider opent met een gedicht of lied, al dan niet voorafgegaan door een gebed. Voor geschikte liederen, zie Dienstboek II, p. 171-176 (N.B. LbK verwijst naar het Liedboek voor de kerken 1973). 

 Voor zover nodig wordt een kennismakingsrondje gehouden.

De gespreksleider nodigt de aanwezigen vervolgens uit te vertellen wat zij weten over hun doop. Zijn ze gedoopt? Wat hebben ze over de doopdienst gehoord van hun ouders of van anderen? Kunnen ze misschien nog terughalen wat hun meer in het alge-
meen bij het opgroeien over de doop verteld is?

Een volgende vraag ter bespreking is wat het gedoopt zijn voor elk van de aanwezigen nú betekent. Ongedoopten kan meer in het algemeen gevraagd worden wat de doop voor hen betekent.

Het filmpje Publiekscollege deel 1 wordt gezamenlijk bekeken.

De gespreksleider vraagt of het filmpje de visie van de deelnemers heeft verrijkt, en zo ja, hoe. Tevens inventariseert deze over welke vragen met betrekking tot de inhoud van de doop de
leden van de groep verder willen praten. De gespreksleider stelt in eerste instantie die vragen aan de orde die niet direct bij het volgende deel horen.

 Het filmpje Publiekscollege deel 2 wordt gezamenlijk bekeken.

De gespreksleider gaat de kring langs: Welke reactie roept dit filmpje op? Wat waarderen de aanwezigen in de huidige praktijk van de gemeente rond de doop? Waar zien ze mogelijkheden tot verandering/verbetering? De gespreksleider kan in deze ronde ook eerdergenoemde vragen (zie e) in gesprek geven.

Afsluiting. Wat neem je van deze avond mee? Hierna volgt een dankgebed of zingen de aanwezigen samen een lied.

Zie ook: