Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkenraad, saai of zinvol?

Pijl naar links Ideeën

De programma's vind je in het PDF-document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:

Ga erop uit om de kerkenraad in de vorm van het moderamen in functie te ontmoeten en bevragen! Zo ontdekken de jongeren wie er in de kerkenraad zit en wat deze doet. In de eerste bijeenkomst leren de jongeren de achtergrond van de kerkenraad kennen, leven ze zich in de verschillende functies in en spelen ze een kerkenraadskwartet. Ook bereiden ze de ontmoeting voor met het moderamen die tijdens de tweede bijeenkomst zal plaatsvinden. Wie weet mogen ze wel een stukje van de moderamenvergadering bijwonen. Tot slot mogen ze zelf hun oordeel vellen: vinden zij de kerkenraad saai of zinvol?

Doelen van de bijeenkomsten:

  • De deelnemers leren welke functie de kerkenraad heeft.
  • De deelnemers ontmoeten de kerkenraadsleden op een persoonlijke manier.
  • De deelnemers leggen hun wensen neer bij de kerkenraad.