Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Multiculturele groep: Lees het bijbelboek Ruth

Pijl naar links Ideeën

Bijbellezen in een multiculturele groep is niet voor de hand liggend. Het is mogelijk dat u de ander uit een andere cultuur niet begrijpt of dat u niet begrepen wordt. Begrijpelijke vraag is: hoe lees je de Bijbel met iemand van een andere culturele achtergrond? 

Materiaal bij het bijbelboek Ruth

Het doel van de bijeenkomsten is om bruggen te bouwen tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond. Om elkaar te ontmoeten rond dit bijzondere boek dat over de hele wereld wordt gelezen. Om in deze ontmoeting elkaars culturen te ontdekken en samen met Ruth en Noömi wellicht grenzen te verleggen. Door samen te lezen, in gesprek te gaan en de rijkdom van de verschillende culturen te ervaren, leren we zowel elkaar als het bijbelboek Ruth beter kennen.

Voor wie?

Dit materiaal is bedoeld voor iedereen die een multiculturele bijbelleesgroep wil begeleiden en daar een handreiking bij zoekt. Wat ons betreft is deze begeleidersrol niet voorbehouden aan een predikant of kerkelijk werker. Het materiaal bevat per avond een opzet, aanwijzingen voor de begeleider(s) en (theologische) achtergrondinformatie bij het te lezen bijbelgedeelte. Ervaring met het begeleiden van een groepsgesprek is wel gewenst. Ook is het aan te bevelen om de avonden met twee personen voor te bereiden en te begeleiden (waar mogelijk een multicultureel tweetal) zodat u elkaar kunt aanvullen, afwisselen en eventueel feedback geven op weg naar de volgende bijeenkomst.

Hoe te gebruiken?

Lees de download eerst goed door; de aanwijzingen voor de begeleider en de opzet van de verschillende bijeenkomsten. Kijk vervolgens per bijeenkomst naar een (tijds)indeling die bij uw groep past. Voel u vrij om aanpassingen te maken of dingen weg te laten als dat het proces met de groep ten goede komt. Het kan mooi zijn om deze serie aan te vullen met bijvoorbeeld een bezoek aan een musical over Ruth (regelmatig opgevoerd in lokale kerkgemeenten), een korte film over Ruth met elkaar te kijken (let op of het geschikt en ondersteunend is, sommige films staan zo ver van het bijbelverhaal af dat het eerder verwarrend werkt) of bijvoorbeeld met de groep een gedeelte te verbeelden. 

Tips voor de organisatie

  • Organiseer de bijeenkomst samen met anderen, het liefst met mensen van verschillende culturen omdat je elkaar goed kunt aanvullen in het bedenken van de dingen waar rekening mee gehouden moet worden (bijvoorbeeld vertalen, culturele gebruiken, verschillende interpretatie van communicatiestijlen en gebaren).
  • Overleg goed over wie u uitnodigt. Het kan verstandig zijn om maximaal drie verschillende culturen te betrekken en op die manier de lat van de interculturele communicatie niet te hoog te leggen.
  • Zorg voor een mooie uitnodiging in eenvoudig Nederlands die u aan bestaande (of via-via) contacten kunt geven. Wees helder over het doel van de bijeenkomst: elkaar ontmoeten en samen een bijbelverhaal lezen en bespreken.
  • Probeer zoveel mogelijk persoonlijk uit te nodigen
  • Deelnemers kunnen de Bijbel in hun eigen taal meenemen en daaruit (voor)lezen. De verschillende talen kunnen heel verrijkend werken. De voertaal van het gesprek is Nederlands. Wie zich minder goed in het Nederlands kan uitdrukken kan natuurlijk iemand vragen daarbij te helpen.