Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Pinksteren | Verdieping: Bezoek aan gemeenteleden

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van programma Christelijke feesten | Pinksteren van Catechesemethode Overhoop.

Pinksteren | Verdieping: Bezoek aan gemeenteleden

  • Duur: 45 minuten.
  • Nodig: gemeenteleden waar de jongeren (in twee- of drietallen) op bezoek kunnen gaan om vragen te stellen over Pinksteren.

Voorbereiding

Zoek gemeenteleden die bereidt zijn het gesprek over Pinksteren en de Heilige Geest aan te gaan met de jongeren. Leg uit dat het gaat om hun persoonlijke verhaal; ze hoeven niet ‘het juiste antwoord’ te geven of op alles een eenduidige reactie te geven. Vragen of twijfels mogen ze ook delen. Het zegt jongeren het meest als gemeenteleden concrete voorbeelden kunnen en durven geven uit hun eigen leven. Streef ernaar dat het bezoek bij de gemeenteleden thuis plaatsvindt.

Uitvoering

Verdeel de groep in twee- of drietallen en geef ieder groepje een adres.
Vragen als leidraad voor het gesprek:

  • wat betekent Pinksteren voor u?
  • wie is de heilige Geest voor u?
  • merkt u weleens iets van de heilige Geest - bij uzelf of bij anderen - en wilt u daar iets over vertellen?

De jongeren mogen uiteraard ook zelf vragen bedenken. De duur van het gesprek is maximaal 30 minuten. Dus het is handig als je genoeg vragen van te voren bedacht hebben.

Daarna komen jullie als groep weer bij elkaar en praten jullie door over de gesprekken die de jongeren hebben gehad. Vraag bijvoorbeeld wat hen opviel en wat ze meenemen van het bezoek. Vraag of er gebedspunten zijn naar aanleiding van de gevoerde gesprekken. Sluit vervolgens af met gebed of met het aansteken van een kaars voor de mensen die bezocht zijn.