Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Materiaal Israëlzondag 2022 - Aan tafel!

Pijl naar links Ideeën

Sieger Köder, Ihr habt mir zu essen gegeben
© Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, Ellwangen
www.verlagsgruppe-patmos.de/rights/abdrucke

De bijdragen voor de Israëlzondag op 2 oktober sluiten aan bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Centraal staan de bijbelgedeelten Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24. Een thematische keuze, niet vanuit het oecumenisch leesrooster.

Verhalen over samen eten komen in de Tenach, de joodse Bijbel, vaker voor, schrijft Birke Rapp. Ze hebben vaak iets met het verbond tussen God en het Joodse volk te maken. Maar een maaltijd voor alle volkeren samen, zoals in Jesaja 25:6 wordt beschreven, is echt uniek. 

Davy Hoolwerf en Nico van den Houten zoomen in op de tafelgesprekken van Jezus, zoals Lucas daarover schrijft. Wie nodig je aan tafel? is de vraag. De vraag kantelt naar hoe je deelneemt aan de tafel in het koninkrijk van God. Het visioen uit Jesaja 25 resoneert mee. Beatrice Jongkind legt er de vinger bij hoe deze tekst uit Lucas anti-joods is uitgelegd. Maar zo leggen we de klemtoon op de verkeerde plaats.

Lieve Teugels kijkt naar beide teksten en legt een angel bloot. Bij het zoet van de maaltijd zit telkens iets bitters. Ze stelt vragen aan de teksten en aan ons: kunnen we feestvieren zonder dat het ten koste van een ander gaat?

Marcus van Loopik belicht weer een ander aspect van de maaltijd. Er is weliswaar een onderscheid, maar geen tegenstelling tussen een gewone dagelijkse en concrete maaltijd en de maaltijd in het komende vrederijk van God. De komende wereld kan ook al hier en nu, en aan tafel, beleefd worden.

Andreas Wöhle bespreekt ten slotte een interessante vraag. Wat doe je eigenlijk als je de seidermaaltijd in een christelijke kerk viert? Hij heeft daar een duidelijke mening over en vertelt over een bijzondere viering.

Materiaal Centrum voor Israëlstudies

Het Centrum voor Israëlstudies heeft ook materiaal beschikbaar voor Israëlzondag. Het thema dit jaar is 'Vreugde der wet'. Klik hier voor een overzicht.