Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Veelkleurig verbonden - geloven doe je samen

Pijl naar links Ideeën

Om van jouw kerk een thuisplek te maken, is het nodig dat je elkaar kent als gemeente. Jong en oud kunnen met deze werkvorm aan de slag om elkaar beter te leren kennen. Wat houdt de ander bezig? Hoe ziet zijn of haar leven eruit? Zo groei je in inlevingsvermogen en verbinding met elkaar. In een tijd waarin verschillen tussen mensen steeds groter lijken te worden is dit heel belangrijk.

Doel

 • Diverse generaties, jong en oud, ontdekken wat elkaars leef- en belevingswereld is.
 • De diverse generaties maken verbinding, creëren inlevingsvermogen en brengen empathie op voor elkaar. 
 • De diverse generaties begrijpen dat ze samen gemeente zijn, samen het lichaam van Christus. Juist die diversiteit heeft waarde.

Nodig

 • Laptop of telefoon met internetverbinding
 • Een groot scherm en geluidsapparatuur om video’s af te spelen
 • Muziek (diverse genres) bijv. via Spotify of YouTube 
 • Speaker voor muziek
 • Pennen, stiften
 • Papier A4 of A3
 • Jenga (spel) 
 • Bijbels
 • Post-Its

Introductie (10 min)

 • Laat 3 uiteenlopende korte stukjes muziek horen of zien. Doe dit via Spotify of youtube. Kies bijv. uit Klassiek, Pop, Hiphop, Rock, Folk, Rap, Jazz, etc. Eventueel kun je een aantal deelnemers vragen naar hun favoriete muziek.
 • Vertel dat hoewel muziek heel divers kan zijn en niet iedereen van dezelfde muziek houdt, het wel allemaal muziek is. Jij hebt vast ook wel een voorkeur voor een type muziek. Misschien zelfs afhankelijk van hoe jij je voelt. Ben je opgewekt of verdrietig, of ben je op zoek naar rust? Jouw muzieksmaak kan gevormd zijn door allerlei factoren en kan zelfs wisselen door je leven heen. Zo is het ook in de gemeente van Christus. Er zijn veel verschillende mensen, niet alleen in de wereldwijde kerk maar ook in jouw eigen gemeente. Jong en oud bijvoorbeeld. Jongeren en ouderen kunnen hele uiteenlopende levens leiden en op een totaal andere manier met geloof en kerk bezig zijn. Toch ben je samen gemeente. Kun je samen vieren, leren van elkaar en elkaar ondersteunen en versterken. Juist in jullie diversiteit.

Verdieping (15 min)

 • Laat diverse mensen van verschillende leeftijden allemaal hardop om de beurt een vers uit 1 Korintiërs 12: 12-30 voorlezen.
 • Ga in kleine groepjes uit elkaar. Zorg voor zoveel mogelijk variatie in leeftijd in elk groepje. Bespreek daarna met elkaar de volgende vragen:
  • Voel jij je verbonden met jouw gemeente, zoals een lichaamsdeel is verbonden met de rest van het lichaam? 
  • Wat denk jij vaker: Wat heb ik aan de kerk? Of: Wat heeft de kerk aan mij?
  • In vers 24 staat dat we extra goed moeten zorgen voor de delen van het lichaam die dat nodig hebben omdat God dat zo heeft gewild. Kun je mensen noemen in de gemeente die extra aandacht nodig hebben? Op welke manier leef jij mee met anderen mensen in jouw kerk in mooie of moeilijke tijden? 
  • Tellen jong en oud evenveel mee in jullie gemeente?, Waar blijkt dat uit? Of bestaat het ‘lichaam van Christus’ alleen uit volwassenen?
  • In vers 18 staat dat God elk deel van het lichaam een eigen taak heeft gegeven. Wanneer heb jij voor het laatst jouw talenten of gaven ingezet in de gemeente? Krijg je daar de ruimte voor?

Verwerking (40 min) 

Deze verwerking bestaat uit twee delen. Het eerste deel doe je in duo’s. Het tweede deel doe je met de hele groep.

Deel 1:
Maak duo’s bestaande uit een jonger en een ouder iemand. Laat elk duo aan de slag gaan met een van de drie onderstaande creatieve uitwerkingen. Elk duo mag zelf kiezen welke verwerking zij willen doen en meerdere verwerkingen kiezen als er tijd over is.

Je hebt 10 minuten voor de creatieve uitwerking en het delen met jouw duo-partner. Neem daarna 20 minuten om de uitwerkingen van elk duo in de hele groep te delen. Daarbij vertel je als duo telkens wat jouw duo-partner heeft uitgewerkt aan de groep. Je presenteert dus elkaar en niet jezelf. 

Tip: als de groep heel groot is, kun je er omwille van de tijd ook voor kiezen om de presentatie te laten doen tussen 2 duo’s in plaats van voor de hele groep. Ook wanneer je inschat dat het gevoel van veiligheid nog moet groeien tussen de mensen is dit aan te raden.

Creatieve verwerkingsopties: 

 • Teken jouw talent

Maak een tekening van iets wat symbool staat voor jouw talent of gave die jij zou willen inzetten voor de gemeente. Leg vervolgens aan de ander uit waarom jij dit hebt getekend en hoe jij je met jouw gave of talent zou willen laten inschakelen. 

 • Top 3 belangrijkste personen

Noem drie mensen die je kent en die belangrijk zijn (geweest) voor jouw geloofsleven. Hoe hebben ze jou geïnspireerd, wat heb je van hen geleerd? Schrijf deze namen op een vel papier. Leg daarbij uit aan de ander waarom die personen voor jouw geloof zo belangrijk zijn. Wat heb jij bijvoorbeeld van hen geleerd? En hoeveel (contact) heb jij nu nog met die personen? 

 • Waarde-wiel

Teken op een vel papier een cirkel en deel die cirkel op in 8 gelijke vakken, door lijnen te tekenen. Zet boven elk vak een van de 8 verschillende categorieën: Werk & School, Ontspanning, Geloof, Geld, Relatie, Vrienden & Familie, Gezondheid, Maatschappelijke Betrokkenheid.

Geef vervolgens elk vak/categorie een aparte kleur. 

Schrijf daarna met een stift een cijfer tussen de 1-8 in elk vak. Hoe hoger het cijfer hoe belangrijker deze categorie voor jou is momenteel. Elk cijfer mag je maar een keer geven. 

Bespreek daarna in duo’s waarom je een bepaald cijfer hebt gegeven. Zitten er verschillen bij wat anderen belangrijk vinden? Zijn er dingen nu belangrijker of minder belangrijk voor je geworden dan eerder in je leven? 

Na de presentatie:
Hoe goed kennen jullie elkaar al? Zijn er opvallende dingen naar voren gekomen? Hoe zouden jullie nog meer betrokken kunnen raken op elkaar? 

Hoe meer jullie elkaar leren kennen, hoe meer je elkaar kunt waarderen. Dit gaat misschien niet vanzelf. Het kan ook lastig zijn als iemand heel anders is. Tegelijkertijd is het net als met een lichaam: hoe divers ook, je hebt alle lichaamsdelen nodig en samen sta je sterk!

Deel 2:  
Nadat elk duo de verwerking aan de groep of het andere duo heeft gepresenteerd, ga je met de groep een Jenga toren bouwen. Neem hiervoor 10 minuten. Geef iedereen uit de groep een Jenga steen (of meerdere als je een kleinere groep hebt). Laat iedereen om en om een steen neerleggen. Bouw samen een zo hoog mogelijke toren. Valt de toren om, begin dan opnieuw. 

Er mogen maximaal 3 stenen naast elkaar liggen. Daarna leg je de volgende rij er bovenop. 

Jullie toren staat symbool voor jullie gemeenschap. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Lukt het ook echt om ieders bijdrage onderdeel te laten zijn van de toren? Of valt hij telkens om? Jullie bouwen telkens verder op elkaar, zo is het ook in de gemeente van Christus. 

Afsluiting (10 min) 


Gebed

Optie 1:
Sluit af met een popcorn-gebed. Ga in een kring staan. Iedereen kan spontaan een kort gebed uitspreken. Wat is jullie gebed voor de gemeente? Noem ook de dingen die jullie ontdekt hebben en waarderen bij elkaar en dank God daarvoor.

Optie 2:
Een andere optie is om iedereen een post-it te geven. Iedereen krijgt twee minuten om een dank- of gebedspunt op te schrijven naar aanleiding van deze avond.

Vervolgens plak je deze gebeds- en dankpunten op een muur of maak je een foto van de punten en deel je die met iedereen. Mooi om deze foto te delen met de hele gemeente, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief of op de beamer komende zondag.

Sluit daarna af met een gebed, waarin je deze punten meeneemt. Je kunt een iemand laten bidden of meerdere mensen. 

Optie 3:
Sluit af met het volgende gebed:

God, wij danken U voor een mooie avond. We danken U dat we elkaar beter mochten leren kennen en zo iets mochten ervaren van hoe U de gemeente heeft bedoeld. U heeft gezien wat wij hebben opgeschreven, wat wij mooi vonden, wat wij misschien lastig vinden. Wilt U ons helpen om te groeien in eenheid en verbinding. Want dat is ons verlangen. Amen.

Liedsuggesties

Zorg voor de tekst op papier of beamer.