Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Delen'

Pijl naar links Ideeën

Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.

Ga drie minuten met uw buurman/-vrouw in gesprek over het thema ‘delen’. Wat delen wij in de kerk? Is het tijd, geld, aandacht? Zijn het spullen of nog iets anders? Hoe ervaart u dit? Wil iemand hier plenair iets van delen?

Lees met elkaar Handelingen 2: 41-47
Degenen die zijn (Petrus) woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Bespreek vijf minuten in groepjes van twee of drie:

  • Wat gebeurt er precies in dit bijbelgedeelte?
  • Wat herkennen we in dit bijbelgedeelte als het over ons werk in de kerk gaat?  
  • Geeft dit stuk nieuwe inspiratie voor onze taken? Hoe dan?

Achtergrond

Dit bijbelgedeelte geeft een inkijk in de praktijk van de eerste gemeente. Mensen leerden, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. Deze dingen zijn ook nu onderdeel van het leven van de kerkelijke gemeente, het ene soms wat meer dan het andere. Ook laat dit bijbelgedeelte iets van het werk van diakenen zien. Maar zijn dit taken van een diaken alleen, of horen ze bij alle leden van de gemeente?

Centraal in dit stuk staat dat deze gemeente al deze dingen volhield, al staat dat woord er zelf niet in. Volhouden is een woord dat we in onze kerk ook tegenkomen. De kerk wordt kleiner, voor sommige taken is het moeilijk mensen te vinden. Maar veel mensen houden vol! Omdat ze het belangrijk vinden dat de gemeente er is, omdat ze de boodschap en de inspiratie van hun geloof in God willen delen. Delen van geloof, hoop en liefde, dat mogen we blijven doen!

Sluit af met het zingen of lezen van het Kerk in Actie-lied ‘Wij delen’. Zie downloads.