Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Gemis'

Pijl naar links Ideeën

Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.

Ga drie minuten met uw buurman/-vrouw in gesprek rond het thema ‘missen’. Wat mis ik in mijn leven, in mijn kerk, in mijn taak in de kerk? En: wat missen de mensen voor wie wij ons werk in de kerk doen? Wil iemand hier plenair iets van delen?

Lees met elkaar Lucas 15, vers 8 en 9

En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.”

Bespreek vijf minuten in groepjes van twee of drie:

  • Wat gebeurt er precies in dit verhaal?
  • Wat mist de vrouw? Mist ze alleen het muntje?
  • Lijkt ze op de mensen voor wie wij ons werk doen?
  • Hoe kunnen wij zelf deze vrouw zijn? Hoe inspireert zij ons? Wat vraagt dit van ons in ons eigen leven en in onze taak in de kerk?

Achtergrond

De vrouw in dit bijbelverhaal lijkt weduwe te zijn, en weduwen waren in die tijd afhankelijk van hun omgeving. Ze is een muntstuk kwijt, iets waardevols voor haar. Wat doet ze? Opruimen, schoonmaken - huiselijke handelingen om orde te scheppen, ook in het hoofd. En ze vindt wat ze zoekt! Ze is zo blij dat ze een feest geeft.

Doen wij dat ook? Als we lang gezocht hebben naar een nieuwe ambtsdrager, geven we dan een feestje? Of als we bijvoorbeeld hard gewerkt hebben om geld in te zamelen?

En hoe kijken wij naar mensen die weinig geld hebben? Geeft dit verhaal een andere kijk op hen of op hoe wij naar hen kijken?

Sluit af met het zingen of lezen van lied 912, couplet 1 en 4 uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk en blaas de kaars uit.