Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Geloven en vertrouwen'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vraag

Een ander woord voor ‘geloven’ is ‘vertrouwen’. Je durft het aan om je voet op het ijs te zetten, het lijkt dik genoeg. Anderen zijn je voorgegaan, zij durfden ook. Je durft het aan een mens te vertrouwen, je hebt hem of haar leren kennen als een betrouwbaar type. Hoe zit dat met geloven en vertrouwen in God en Jezus?

Bijbelgedeelte

Matteüs 14:22-33

Vooraf: goed om te weten dat dit verhaal zich afspeelt na een bijzondere gebeurtenis. Jezus heeft zojuist vijfduizend mensen gevoed met vijf broden en twee vissen. Het eten vermenigvuldigde zich onder zijn handen.

Spiegelverhaal - De kruik die stuk was

Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen. Aan weerszijden van zijn lichaam hangt een kruik aan een houten juk. De ene kruik zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de andere kruik oud en gebarsten en met een klein gaatje erin. Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik al leeg, en dat doet de oude kruik veel verdriet.

Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en zegt tegen de waterdrager: ‘Meester, ik schaam me zo.’ ‘Maar waarom dan toch?’ vraagt de waterdrager. ‘Omdat ik niet in de schaduw van de andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies.’

De waterdrager antwoordt: ‘Dat weet ik toch al lang. En toch heb ik je al die tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen langs de weg je dan niet opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid. Jij hebt ze elke dag begoten, en nu kan ik straks een prachtig boeket plukken voor mijn heer.’

Zo heeft de gebarsten kruik het nog nooit bekeken. Hij heeft die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust in dienst heeft gehouden en ondanks zijn gebrek toch kan gebruiken, was nog nooit in hem opgekomen.

Gebed

Goede God, zonder vertrouwen kunnen we niet leven. Help ons om moedig te zijn en te geloven in de mogelijkheden die U geeft, ook al zien wij die niet. Maak ons moedige mensen die op U durven vertrouwen en ook vertrouwen durven te geven aan elkaar. In stilte bidden we voor dat wat we nodig hebben.

Ga met ons mee, houd ons vast. Amen

Lied

Lied 130a - Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'

Bekijk hier andere vergaderopeningen