Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Liefde en zorg'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vraag

Liefde is niet alleen ‘een gevoel’, maar ook een keuze: je inzetten voor een ander, ook voor degene met wie het niet ‘klikt’. Ook als je niet altijd wat ‘voelt’. Veel mensen doen vrijwilligerswerk omdat ze zich willen inzetten voor een ander. Hoe is dat voor jou?

Bijbelgedeelte

Lucas 10:25-37

Spiegelverhaal - Het verhaal van de echo

Een man en zijn zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen, en omdat hij een scherpe pijn voelt, roept hij ‘Aahh!’ Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die ‘Aahh!’ roept.  Nieuwsgierig roept hij: ‘Wie ben jij?’ Het antwoord dat hij terugkrijgt, is: ‘Wie ben jij?’ Hij wordt kwaad en roept: ‘Je bent een lafaard.’ Waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een lafaard.’  Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: ‘Wat gebeurt hier?’

De man antwoordt: ‘Zoon, let op.’ En hij roept vervolgens: ‘Ik bewonder jou!’ De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou!’ De vader roept: ‘Jij bent prachtig!’ En de stem antwoordt:’Jij bent prachtig!’ De jongen begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is. Daarop legt de vader uit: ‘De mensen noemen dit “echo”, maar in feite is dit “het leven”. Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde. Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid. Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig met je omgaan, geef hen dan geduld. Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven.’

Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt. Het is geen toeval, maar een spiegel van jouw eigen handelingen.

Gebed

Goede God, wij bidden om open ogen en oren voor de mensen om ons heen. Dat we zien wie U op onze weg brengt. Dat wij aandachtig zijn en hulp bieden waar nodig. Wij noemen in stilte de namen van situaties en mensen in nood.
(stilte laten vallen)
Ontferm U over allen.
Amen

Lied

Lied 751 - De Heer verschijnt te middernacht

Bekijk hier meer vergaderopeningen