Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Beleggen

Beleggingstatuut

Als een gemeente, diaconie of stichting belegt, is een beleggingsstatuut noodzakelijk. Hier zijn kaders voor nodig. Die kaders geeft onderstaande richtlijn met toelichting van het GCBB. Hierin is onder meer geregeld dat iedere gemeente die belegt een beleggingsstatuut moet opstellen en ter beoordeling overleggen aan het CCBB. Dit geldt ook als een gemeente belegt in landerijen of ander onroerend goed. Het statuut is pas definitief als het CCBB heeft verklaard dat het voldoet aan de richtlijn. 

Richtlijnen gewijzigd

De richtlijn 2021 is per 21 april 2022 op sommige plaatsen gewijzigd. Daarnaast zijn de modellen voor de beleggingsstatuten aangepast en uitgebreid. Diegenen die inmiddels een beleggingsstatuut hebben volgens de richtlijn van 2021, waarvan de beoordeling door het CCBB is afgerond of gaande is, mogen de aangepaste richtlijn onmiddellijk toepassen en moeten dat gedaan hebben vóór 1 januari 2024.

Wie nog geen beleggingsstatuut ter beoordeling naar het CCBB heeft gestuurd moet deze aangepaste richtlijn zo snel mogelijk toepassen. 

Alle downloads op een rij:

  1. Richtlijn beleggingen Protestantse kerk in Nederland  mei 2022
  2. Toelichting Richtlijn beleggingen mei 2022
  3. Model beleggingsstatuut effecten bij beleggen in eigen beheer mei 2022
  4. Model beleggingsstatuut effecten bij beleggen via volledig extern beheer mei 2022
  5. Model beleggingsstatuut bij beleggingen via beleggingsfondsen mei 2022
  6. Model beleggingsstatuut effecten bij beleggingen via indextrackers mei 2022
  7. Model beleggingsstatuut bij beleggingen in landbouwgrond mei 2022
  8. Model beleggingsstatuut bij beleggingen in gebouwen en bebouwd land mei 2022
  9. Model beleggingsstatuut bij beleggingen in landbouwgrond, gebouwen en bebouwd land mei 2022

Lees meer over

Het thema Kerkrentmeester