Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Aangepaste richtlijn beleggingen verruimt beleggingsmogelijkheden gemeenten

Vanaf vandaag is een aangepaste richtlijn beleggingen van kracht. Deze biedt meer ruimte om te beleggen in buitenlandse aandelen en kan leiden tot betere effectenportefeuilles. Het GCBB heeft deze aanpassing doorgevoerd na signalen dat de oude regeling te weinig ruimte bood aan gemeenten. De vernieuwde richtlijn is vanaf nu beschikbaar op de website van de Protestantse Kerk. 

Betere effectenportefeuilles

Het GCBB, voluit het Generaal College voor Behandeling van Beheerszaken, kreeg signalen dat de 'oude' richtlijn beleggingen weinig ruimte bood om te beleggen in buitenlandse aandelen. Deze signalen zijn voorgelegd aan de GCBB werkgroep Beleggingen. Zij hebben contact gezocht met enkele grote vermogensbeheerders om te zien of er nog meer wensen voor verruiming bij het beleggen in effecten leven. De werkgroep concludeerde dat verruimingen een aantal praktische hindernissen opruimen én leiden tot betere effectenportefeuilles. Daarom is de richtlijn beleggingen aangepast, ook op een paar technische punten. De vernieuwde richtlijn staat vanaf nu op protestantsekerk.nl/beleggen.

Meer mogelijkheden

De verruimingen zitten bij de beleggingen in effecten, deposito’s, participaties en alternatieven, voor de andere soorten beleggingen verandert er niets. De meeste extra ruimte komt er wanneer het beheer van de beleggingen in handen is gegeven van een professionele externe deskundige. Dan vallen er bijzondere bepalingen weg, waardoor de vermogensbeheerder meer vrijheid heeft om verantwoord met risico’s om te gaan. Daarnaast zijn er minder randvoorwaarden voor het beleggen via beleggingsfondsen, en zijn er meer mogelijkheden om in indextrackers te beleggen.

Zeven modellen

Doordat sommige bepalingen wegvallen worden de beleggingsstatuten eenvoudiger, zoals het nieuwe model bij volledig extern beheer. Er zijn nu zeven verschillende modellen beschikbaar die zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk. 

Gemeenten en diaconieën die een beleggingsstatuut hebben volgens de richtlijn van 2021 en waarvan de beoordeling door het CCBB is afgerond of nog gaande is, mogen de aangepaste richtlijn onmiddellijk toepassen. Dat moet wel gedaan zijn vóór 1 januari 2024. Gemeenten en diaconieën die nog geen beleggingsstatuut ter beoordeling naar het CCBB hebben gestuurd, moeten deze aangepaste richtlijn zo snel mogelijk toepassen.