Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Ledenadministratie (LRP)

De ledenregistratie is van en voor de plaatselijke gemeenten én voor de landelijke organen van de Protestantse Kerk om het kerkelijk werk te ondersteunen en de zorg voor gemeenteleden te kunnen waarborgen. Het gaat om het kennen en kunnen volgen van gemeenteleden en hun gezinnen, vanuit de betrokkenheid en zorg om elkaar, vanuit pastoraal en diaconaal belang en om fondsenwerving te faciliteren. 

Mogelijkheden LRP

  • Het automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) verhuismutaties binnenkrijgen 
  • Overzichten uitdraaien van bijvoorbeeld van verjaardagen, huwelijksjubilea, nieuw-ingekomen of gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden
  • Brieven sturen aan bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld aan de jongeren in de gemeente of een uitnodiging voor het groothuisbezoek in een bepaalde ouderlingenwijk.

Bekijk hier nog meer informatie over de mogelijkheden van LRP.

Bijdragenadministratie

Ook is het mogelijk om vanuit de module Bijdragenadministratie mailings (op papier en via mail) aan te maken voor de diverse geldwervingsdoelen van de gemeente. Toezeggingen en ontvangsten kunnen handmatig en digitaal worden verwerkt. Voor de Actie Kerkbalans is het bijvoorbeeld mogelijk om betaalverzoeken in de vorm van acceptgiro’s, incasso- en iDEAL-bestanden aan te maken. Herinneringen kunnen aangemaakt worden met één druk op de knop. Van elk doel is uitgebreide statistische informatie beschikbaar, o.a. van het geefgedrag per leeftijdsgroep. 

Pastorale versie

Speciaal voor predikanten, kerkelijk werkers en ouderlingen is de pastorale versie van LRP ontwikkeld. Zij beschikken zo over actuele ledengegevens, zien na het inloggen in één oogopslag de wijzigingen in het ledenbestand en wie er jarig zijn of een huwelijksjubileum vieren. Huisbezoeken en notities kunnen bij de gemeenteleden worden vastgelegd. Ook hiervan zijn overzichten op te vragen, zodat een goed inzicht ontstaat welke gemeenteleden / gezinnen in een bepaalde periode al dan niet bezocht zijn. 

En verder...

Ontbreekt het in de gemeente aan tijd of deskundigheid om de werkzaamheden rond geldwervingsacties uit te voeren? Het LRP-team van de dienstenorganisatie kan gemeenten ontzorgen door mailings te verzorgen, incassobestanden en acceptgiro’s aan te maken en digitale bankafschriften te verwerken. Hiervoor geldt een kostendekkend tarief. Informatie over het dienstverleningspakket is te vinden op LRP-netwerk.

In LRP ligt ook de kerkelijke structuur van de Protestantse Kerk vast: alle (wijk)gemeenten hebben ‘kerkelijke grenzen’ en een grondgebied. De wijzigingen die daarin optreden door fusies en wijkwijzigingen worden door de collega’s van het LRP-team verwerkt.

LRP kent nog twee andere rollen. De lokaal beheerder is verantwoordelijk voor het autoriseren van LRP-gebruikers in een gemeente en de kerkrentmeester kan ‘meekijken’ met de bijdragenadministrateur en zo goed zicht houden op de resultaten van geldwervingsacties.

Lees meer over

Het thema Kerkrentmeester