Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Opleiding kerkelijk werker

Erkende opleiding kerkelijk kerker

Wie kerkelijk werker wil worden, dient een opleiding Theologie / Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW) te volgen aan één van de twee Hbo-instellingen waarmee de Protestantse Kerk een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Dit zijn:

Module Kerk in uitvoering

Onderdeel van deze route is de door de opleidingen gezamenlijk aangeboden module Kerk in uitvoering. De afgesproken route die voorbereidt op deze module:

  • Voor de Hogeschool Ede geldt: het volgen van propedeuse en hoofdfase, een stage binnen de Protestantse Kerk als voorbereiding op deze module.
  • Voor de studenten van Windesheim geldt: het volgen van propedeuse en hoofdfase, een stage binnen de Protestantse Kerk en de minor TV1TV2 als voorbereiding op deze module. 

Meer informatie over de module Kerk in uitvoering en de mogelijkheid tot inschrijving 

Aanvullende studie na niet erkende opleiding

Voor studenten van VIAA en Fontys is het mogelijk door het volgen van (minimaal) de module Kerk in Uitvoering voor registratie in aanmerking te komen. Daarbij geldt tevens dat in de hoofdfase van de opleiding een stage moet worden gevolgd in een gemeente, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Indien iemand een andere (hbo-)theologieopleiding heeft gevolgd, dan kan contact opgenomen worden met een van de twee hierboven genoemde opleidingen. Het zal gaan om een verkennend gesprek en een assessment van de eerder verworven competenties, en een aanvullende opleiding en/of route Protestantse Kerk. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met een van de hogescholen. Afhankelijk van de resultaten van het assessment wordt een aanvullend studietraject bepaald.

Opleiding afgerond?

Lees hier meer over het register kerkelijk werker, bevestigd worden in het ambt of in de bediening worden gesteld.

Lees meer over

Het thema Kerkelijk werker