Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bezinningsboek voor de Veertigdagentijd: ‘Aan tafel met Jezus’

Scriba ds. René de Reuver nam het initiatief voor een bezinningsboek voor de Veertigdagentijd. ‘Aan tafel met Jezus’ is geschikt voor persoonlijke lezing en voor bespreking in een groep of een viering.

Bestel het boek 'Aan tafel met Jezus'
KokBoekencentrum - €11,00

 

Aan tafel met Jezus

Tijdens zijn leven op aarde had Jezus vele ontmoetingen. Juist in deze ontmoetingen leren we wie Jezus is en wat zijn boodschap is. ‘Aan tafel met Jezus’ beschrijft zeven van deze ontmoetingen, beschreven door zeven theologen die zich ieder hebben ingeleefd in een van deze personen. Deze personen zitten bij Jezus aan tafel en gaan met Hem in gesprek. Zo leren we Jezus steeds op een andere manier kennen. 

Bijbelse personen

De ontmoetingen zijn beschreven door Dirk-Jan Bierenbroodspot, Arnold Huijgen, Niels de Jong, Carmen Melisant, Trinette Verhoeven, Riegonda van Welie en Engele Wijnsma die zich verdiepten in de personen van respectievelijk Petrus, Maria, Zacheüs, Judas, de vrouw die Jezus’ voeten zalft, Maria Magdalena en Thomas. De theologen deden dat aan de hand van dezelfde vijf vragen, zoals: Hoe heb je Jezus leren kennen?, Stel, je zit tegenover Jezus aan tafel; wat zou je Hem als eerste vragen of vertellen? en Eeuwen later schuiven mensen nog steeds aan bij de Maaltijd van de Heer. Wat zou je tegen hen willen zeggen?

Opbouw boek

Ds. René de Reuver schreef het voorwoord en het laatste hoofdstuk van het bezinningsboek waarin de zeven personen die in de verschillende bijdragen aan het woord komen elkaar ontmoeten. Elk hoofdstuk heeft drie gespreksvragen, bedoeld voor persoonlijke overdenking of bespreking in een groep of viering. De illustraties zijn van de hand van Roel Ottow.

Bestel het boek 'Aan tafel met Jezus'
KokBoekencentrum - €11,00

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)