Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Startzondag & Jaarthema

2024/2025 - Als nieuw!

Materiaal voor kerken startzondag en jaarthema

2024/2025 - Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven. 

Afbeelding jaarthema 'Als nieuw'

Gespreksmateriaal 'Als nieuw!'

In deze vier gesprekshandleidingen staat bezinning op het koninkrijk van God centraal. Deze handleidingen zijn bedoeld om te gebruiken in (bestaande) gespreksgroepen of bijbelkringen. 

Meer over gespreksmateriaal jaarthema

Bijbelquiz

Bijbelquiz 'Als nieuw!'

Wat weet jij van bijbelverhalen over het koningschap van Jezus en het koninkrijk van God? Speel deze bijbelquiz op startzondag of een ander moment. Voor alle leeftijden.

Meer over bijbelquiz jaarthema

Sirkelslag

Spellen voor kinderen en jongeren

De interactieve spellen Sirkelslag (september/oktober), Kerstchallenge (november/december) en de Paaschallenge (maart/april) sluiten ook aan bij het jaarthema. Ideaal om te spellen met kinderen en jongeren uit de kerk.

Sirkelslag | Kerstchallenge | Paaschallenge

Illustratie jaarthema Als nieuw

Illustratie 'Als nieuw!'

  • Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
  • De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.
  • De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.
  • De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

Download illustratie Als nieuw!

Symbolische bloemschikking bij startzondag

Voor de startzondag is een voorbeeldschikking gemaakt die aansluit bij de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Matteüs 20, 1-16). Download de brochure gratis:

Download bloemschikking jaarthema

 

Preekschetsen, liederen en kindernevendienst

De gelijkenis van de werkers in de wijngaard staat centraal bij dit jaarthema. Een preekschets van ds. Piet van Veldhuizen bij deze gelijkenis (Matteüs 20,1-16). 

Download preekschets startzondag

Overige preekschetsen
Ook op theologie.nl zijn er preekschetsen bij het jaarthema te vinden:

Liedsuggesties bij de lezing Matteüs 20, 1-16
LB 210 God van hemel, zee en aarde
LB 833 Neem mij aan zoals ik ben
LB 912 Neem mijn leven, laat het, Heer
LB 991 De eersten zijn de laatsten

Vernieuwing
LB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
LB 858 Vernieuw in ons, o God

Koninkrijk
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 295 Wees hier aanwezig
LB 528 Omdat Hij niet ver wou zijn
LB 734 Gelukkig die arm van Geest zijn
LB 756 Laat komen, Heer, Uw rijk
LB 782 Het koninkrijk is voor een kind
LB 837 Iedereen zoekt U, jong of oud
LB 978 Aan U behoort o Heer der heren
LB 1006 Onze Vader in de hemel
Psalmen Anders 132a Hier zijn wij in uw koningsstad
HH 88 Zoek eerst het koninkrijk van God

Het Onze Vader
Het jaarthema raakt ook aan de zin 'Van U is het koninkrijk' uit het Onze Vader. Misschien mooi om deze video tijdens de dienst te laten zien.

Video Onze Vader alle talen

Kindernevendienst

  • Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een Bijbel Basics programma ontwikkeld over de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. 

Preekschets Israëlzondag 2024
Aansluitend bij het jaarthema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' en bij het oecumenisch leesrooster staat ook Israëlzondag in het teken van het thema ‘Voor wie is het koninkrijk?’ 

Bekijk preekschets en liedsuggesties Israëlzondag 2024

Als nieuw

Waarderende startdag

Het netwerk 'Met andere ogen' biedt een opzet bij dit thema aan voor een waarderende startzondag. De insteek is om de gemeente met andere ogen naar haarzelf en haar omgeving te laten kijken om zo met elkaar fris aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Vraag het programma gratis aan

Ideeënbank

Meer ideeën

In de ideeënbank staan meer dan 1000 ideeën voor jong en oud. Bijvoorbeeld materiaal om in gesprek te gaan over liturgie of bidden. Ook twee onderwerpen die nauw verbonden zijn aan dit jaarthema. Biddend en zingend verwachten we het koninkrijk van God.

Grasduin in de ideeënbank 

Inhoudsopgave visienota Protestantse Kerk

Visienota 'Van U is de toekomst'

Dit jaarthema is gebaseerd op het hoofdstuk 'Van U is het koninkrijk' uit de visienota van de Protestantse Kerk. Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet.

Visienota lezen? Dat kan!
Visienota downloaden Visienota aanvragen

 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)