Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Ellen Peersmann nieuwe classispredikant voor Groningen/Drenthe

Met ingang van 1 januari 2024 is ds. Ellen Peersmann (62), nu nog predikant in Kollum, benoemd als classispredikant in de classis Groningen/Drenthe. Ze is daarmee de opvolger van ds. Jan Hommes.

Ds. Ellen Peersmann was lid van de generale synode toen besloten werd dat het aantal classes van 74 terugging naar 11 en dat elke classis een classispredikant zou krijgen. Daarbij kwam ook de invulling van die functie aan de orde. Peersmann: “Het leek me direct al een aantrekkelijk takenpakket. Voor de eerste sollicitatieronde werd mijn man ernstig ziek, hij overleed later. Geen goede gelegenheid om op de functie te reageren. Maar nu de functie in Groningen/Drenthe vrijkomt, is die er wel. De functie vind ik in vijf opzichten interessant. Het is een verbindende taak, tussen gemeenten onderling, maar ook tussen plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk. Ik vind solidariteit tussen gemeenten belangrijk, bijvoorbeeld tussen grote en kleine gemeenten. Ik hou van het voeren van het geloofsgesprek, ik draag graag mijn steentje bij aan het bezoeken van gemeenten en haar voorgangers, en ik loop er niet voor weg om geestelijk leiderschap te tonen.”

De kerk van de toekomst

“De classis Groningen/Drenthe heeft een prachtig beleidsplan: Naar duurzaam gemeente-zijn. Daarin staat onder meer dat we dorpskerken op het platteland en kleine gemeenten willen ontzorgen van bestuurs- en beheerstaken. Als we hun zorgen kunnen wegnemen of als zij die kunnen delen met anderen, komen ze waarschijnlijk meer toe aan het geloofsleven, aan spiritualiteit. Ze zijn soms zo bezig met het hoofd boven water te houden dat het risico aanwezig is dat ze vergeten waarom ze dit allemaal doen. De bron van dit alles, het geloof, zou zomaar onder kunnen sneeuwen. Wanneer we hen enigszins kunnen ontlasten, is er weer ruimte om het evangelie uit te dragen, de lofzang gaande te houden, het Woord van God centraal te stellen. Ze hoeven dat niet alleen te doen, ze mogen het in Gods handen leggen, in het vertrouwen dat Hij daar samen met hen voor zorgt.”

Bemoedigen en samenwerken

Peersmann kijkt uit naar de ontmoeting met gemeenten en haar voorgangers: predikanten en kerkelijk werkers. Maar ook naar de ontmoeting met collega-classispredikanten, en met leden van colleges en commissies. “Ik wil hen graag bemoedigen.”

Ze noemt zichzelf een teamspeler. “Ik werk graag samen met anderen. Ik hou ook van oplossingsgericht denken, denken in mogelijkheden. Mijn valkuil is dat ik snel de leiding neem, misschien te snel. Daarvan ben ik me gelukkig bewust.”

Lees ook het interview met Ellen Peersmann op de website van de classis Groningen/Drenthe.

Lees ook:

Fotograaf: Kiek van Siek

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)