Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

'Duurzaamheid moet hoog op de agenda, ook bij kerken'

Vanuit kerken is er een groot verlangen om rechtvaardiger te leven: het leven van mens en dier op aarde bevorderen in plaats van te hinderen. Project 'Genoeg om te leven' helpt gemeenten hierbij, fonds Kerk en Wereld geeft subsidie. Commissielid Burret Olde: "We ondersteunen graag initiatieven die zorg dragen voor de toekomst van mensen én van Gods schepping." 

Ongehoorde impact

“We staan momenteel voor een grote uitdaging om beter voor mensen, dieren en de aarde te zorgen door de ongehoorde impact van ons economisch handelen te verminderen. Het christelijk geloof biedt veel inspiratie en handvatten voor een andere levensstijl. God roept op om onze ogen en oren niet te sluiten voor onrecht, maar om terug te keren naar de Bron. Daar vinden we tal van levensvreugden die ons helpen om de schadelijke aspecten van ons ‘oude’ leven vreugdevol om te zetten in nieuwe gedragingen”, schrijft initiatiefnemer Paul Schenderling in de subsidieaanvraag aan fonds Kerk en Wereld.

Met 'Genoeg om te leven' willen oprichters Paul Schenderling, Matthias Olthaar en Ruben Zelissen mensen vanuit een christelijke bron inspireren, toerusten en verbinden om meer zorg te dragen voor de schepping en voor de vele mensen die slecht betaald en vaak onder erbarmelijke omstandigheden werken ten dienste van de Nederlandse economie. Schenderling: “Omdat ons consumptiepatroon grote sociale en ecologische impact heeft, richt het project zich voornamelijk op minder, anders en natuurlijker consumeren.”

Bestendige community

Het jaar 2021 stond voor 'Genoeg om te leven in gemeenschappen' in het teken van heel veel spreekbeurten, lezingen en workshops. Tijdens 18 thema-avonden maakten de oprichters naar aanleiding van hun boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’ honderden mensen enthousiast voor het starten van duurzame gemeenschappen. Schenderling: “Naar zo’n thema-avond komen mensen uit allerlei kerkelijke denominaties. De eerste avond grepen we aan om er een bestendige community van te maken, zodat mensen elkaar minstens één keer per kwartaal blijven opzoeken om het thema van eerlijker en duurzamer leven verder handen en voeten te geven.”

Initiatief vanuit gemeenten

Er ontstonden vervolgens werkgroepen zoals Groene Tafel in Amersfoort die de samenkomsten combineren met een maaltijd. Ook zijn er voorgangers die themadiensten organiseren en hun gemeenteleden actief tips meegeven om eerlijker en duurzamer te leven. “Er zijn heel veel gemeenten voor wie deze thematiek nog helemaal nieuw is”, legt Schenderling uit. “Dan is zo’n themadienst een hele geschikte vorm om mensen hier langzaam mee bekend te maken.”

Effect ecologische voetafdruk

Om het onderwerp heel praktisch te maken, hebben de initiatiefnemers een workshop ontwikkeld: ‘Hoe word ik een vega-burger?’ Hierbij krijgen deelnemers 40 keuzes voorgelegd waardoor zichtbaar wordt wat het effect van elke keuze is op de sociale en ecologische voetafdruk van die persoon. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om keuzes op het gebied van voeding en het huishouden.

“We zien dat onze workshops een katalysatorfunctie hebben van iets dat al langer leeft, dat vinden we prachtig. We helpen mensen op gang en proberen hen rondom dit thema toe te rusten, zonder dat we alle groepen moeten blijven begeleiden. Na het lezen van ons boek en het bezoeken van een thema-avond of workshop, kunnen ze zelf verder”, vertelt Schenderling enthousiast.

Aandacht voor schepping van God

Er zijn nog veel christenen in Nederland te bereiken op het vlak van duurzaamheid en eerlijk omgaan met de wereld. Daarom staat er in 2022 voor het trio van 'Genoeg om te leven' veel samenwerking op de agenda met bijvoorbeeld GroeneKerken, en werken ze mee aan de activiteiten op de FloriadeMatthias Olthaar bezocht de Floriade en vertelde waarom de kunstwerken van de vruchten van de Geest over 'vreugde' en 'geduld' hem ontroerden. Olthaar geeft op zaterdag 11 juni voor de tweede keer een workshop in de Tiny Church. 

“Duurzaamheid is niet zomaar een thema," bevestigt ook Burret Olde, commissielid van Kerk en Wereld. "Het is klimatologisch noodzakelijk om anders om te gaan met de aarde. Ik hoop dat er meer van dit soort aanvragen bij Kerk en Wereld binnen gaan komen, en zo op een creatieve en inspirerende manier aandacht wordt gevraagd voor de schepping van God en de zorg voor de aarde. Zodat steeds meer kerken het thema 'duurzaamheid' hoog op de agenda zetten."

>> Dit verhaal kun je lezen in het jaarverslag 2021 van fonds Kerk en Wereld. Nog meer verhalen lezen? Download het jaarverslag via protestantsekerk.nl/kerkenwereld of gebruik onderstaande link.

Jaarverslag Kerk en Wereld 2021

Lees meer over 'Fruitful City' op de Floriade:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)