Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Training scriba: ‘Kans om ervaring uit te wisselen met collega’s uit hele land’

Samen met de voorzitter is een scriba de 'motor' van de kerkenraad in plaatselijke gemeenten. Hoe doet u dat op een goede manier? De training 'Scriba' helpt daarbij. Ditje van Genderen (64) volgde de training vorig jaar. “Je leert van elkaar en krijgt nieuwe ideeën voor je werk in de gemeente.”  

Ditje van Genderen (64) is nu zeven jaar scriba en al langer ouderling in de protestantse kerk in Limmen, een kleine gemeente van 130 leden. “We roeien hier met de riemen die we hebben,” vertelt ze.

Langzaam ingerold

De scriba-taken in Limmen zijn verdeeld. Naast haar pastorale werk als ouderling verzorgt Ditje van Genderen alle binnenkomende post, maakt het kerkblad en - nu in coronatijd - elke week een nieuwsbrief. Andere scribataken als het preekrooster maken of het notuleren van kerkenraadsvergaderingen zijn bij andere gemeenteleden belegd. “Toen onze kerkenraad iemand zocht om de taak van scriba op zich te nemen, klopten ze bij mij aan. Eerst dacht ik dat dat niets voor mij was. ‘Dat kan ik niet in een keer leren’ was mijn eerste gedachte.” Van Genderen heeft de taak toch op zich genomen. “Ik ben er langzaam ingerold en steeds meer scriba-taken gaan doen. Nu durf ik zelfs te ondertekenen met ‘scriba’.”

Ervaringen uitwisselen

In het najaar van 2020 volgde Van Genderen de training scriba online. “Eerder had ik er niet veel tijd voor, ik had toen ook nog een baan. Wel had ik altijd de behoefte aan extra tips die ik kan gebruiken in mijn werk als scriba.” De training waarvoor Van Genderen zich uiteindelijk opgaf, werd twee keer uitgesteld vanwege corona. Uiteindelijk deden 12 mensen uit het hele land mee. “Het was heel fijn om met scriba’s uit het hele land ervaringen uit te wisselen.”

Voor de training ontvangen alle deelnemers een papieren syllabus. “Een handig naslagwerk dat ik nog steeds doorblader,” aldus Van Genderen. “Er staat helder in beschreven hoe kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid, hoe de wijze van besluitvorming geregeld is, hoe je notulen maakt en hoe de regels rond archiveren van stukken zijn.” Wat haar sowieso bijblijft van de training, is dat het belang van de inhoudelijke kant van een kerkenraadsvergadering werd benadrukt. “Daar vergeten we in alle hectiek van het werk nog wel eens ruimte voor in te bouwen. Niet alleen maar zakelijk de agenda afgaan, maar echt de tijd nemen voor verschillende standpunten. Dan leer je echt luisteren naar elkaar.”

Leren van elkaar

Ditje van Genderen raadt het iedere scriba aan om de training te doen. “Je leert van elkaar. Een ieder krijgt vragen over zichzelf: wat jij als hoofdtaak ziet, wat je er leuk aan vindt. Maar ook praktische tips over hoe je je taken kunt verlichten komen aan bod.” Van Genderen waardeerde het ook enorm dat er zoveel ruimte was voor vragen. “Dat gaat veel sneller als je online bij elkaar zit. Soms werd de vraag gesteld ‘hoe doen jullie dat eigenlijk?’ Daar reageerden dan wel 4 of 5 mensen op, en daar haal je weer drie verschillende ideeën uit. Ontzettend fijn!”

Doe ook mee

U krijgt in de training scriba een breed overzicht over het werk van een scriba, handvatten om het werk zo efficiënt mogelijk te doen en antwoord op al uw vragen over het ambt van scriba. De training scriba wordt online aangeboden en kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen. Aanmelden kan via deze link

Lees alle informatie over de training:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)