Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

FRIS voor kerkrentmeesters: tips en nieuwe mogelijkheden

FRIS is het hulpmiddel voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen. Dit Financieel Rapportage en Informatie Systeem brengt uniformiteit en gemak voor kerkrentmeesters. Via de FRIS-helpdesk komen soms vragen binnen. Wij geven u antwoord op de meest gestelde vragen.

Op elk scherm in FRIS treft u rechts boven het vraagtekentje. Als u erop klikt, vindt u beknopte informatie die betrekking heeft op de inhoud van het scherm zelf. Links boven vindt u het scherm ‘handleiding’.  Via deze doorklik krijgt u uitgebreide informatie over de richtlijnen en u vindt er ook de kennisbank met antwoorden op vragen die binnenkomen bij de FRIS-helpdesk. Staat uw antwoord hier niet bij, dan kunt u mailen naar FRIS-help@protestantsekerk.nl. 

Meerjarenramingen

Er zijn verschillende statussen in de meerjarenraming. Let vooral op Afronden, Afsluiten en Indienen, beschreven in de handleiding. Afronden geeft aan dat een scenario van een meerjarenraming afgerond is, kan worden afgesloten en klaar is voor intern overleg over de vaststelling van het beleid. Na dit overleg kan een afgesloten meerjarenraming heropend en aangepast worden, zolang deze niet is ingediend bij het CCBB.

Alle statussen, behalve Indienen, zijn voor intern gebruik. Slechts in bepaalde gevallen moet een meerjarenraming worden ingediend bij uw CCBB, zoals bij het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring en enkele separate gevallen genoemd in de GCBB-richtlijn Meerjarenraming.

Indienen is de laatste status die - evenals het indienen van begrotingen en jaarrekeningen - beoordeeld wordt door een CCBB. U dient hiervoor niet het rapport, maar de meerjarenraming in via FRIS. In die meerjarenraming geeft u uitsluitend mutaties in en geen eindbedragen. FRIS zal dan de eindbedragen cumuleren in plaats van de mutaties. Door in FRIS het schuifje naar rechts te verplaatsen wordt de berekening uitgevoerd. 

Intern kunt u ook op wijkniveau begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen opstellen. Zie daarvoor de handleiding wijkgemeenten in FRIS. 

FRIS-schermen 

Soms hebt u een bepaald scherm in FRIS helemaal niet nodig. U vinkt dan rechts bovenin het scherm ‘nvt’ aan en niet bij elke rekening-rubriek afzonderlijk. Dan wordt de betreffende pagina verborgen en niet geprint. Het kan ook zijn dat u enkele rekening-rubrieken van een scherm niet nodig hebt. Ook dan kunt u op dat niveau ‘nvt’ aanklikken. Dat deel wordt dan niet geprint en dat komt de leesbaarheid van het rapport ten goede. 

Het komt soms voor dat u ergens nullen hebt ingevuld waar dat niet nodig is. Dan wordt die regel telkens meegeprint. In het rechterdeel van het tekstveld van de betreffende regel kunt u dan een einddatum invullen. Deze regel wordt dan in de komende jaren niet meegeprint. 

Rubrieken

Bij elk scherm en bij elke rubriek treft u een wolkje aan. Hierin kunt u tekst kwijt die op de hele rubriek betrekking heeft of op een bepaalde rubriek. De tekst wordt dan meegeprint in het rapport. 

Bij elke rubriek kunt u regels toevoegen. Dat is bijvoorbeeld van belang bij onroerend goed als u meerdere gebouwen hebt. U kunt de herwaarderingen dan per actief opnemen en die laten aansluiten bij de herwaarderingsreserve, die ook per regel kan worden gespecificeerd. Ook bij Voorzieningen en andere bestemmingsreserves is die uitgebreide specificatie mogelijk. 

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)