Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Geldmaat: nieuwe werkwijze voor afstorten van collecteopbrengsten

Vorig jaar hebben banken besloten vrijwel alle afstortautomaten te sluiten en over te stappen op Geldmaat. Belangrijk om te weten voor kerkrentmeesters en diakenen is dat papiergeld en muntgeld op verschillende plaatsen moet worden gestort, en dat degene die het geld stort een stortingspas hoort te hebben, gekoppeld aan de bankrekening van gemeente of diaconie. 

Collecteopbrengsten afstorten

Banken bieden geen mogelijkheid meer om geld te storten in hun geldautomaten. Daarvoor in de plaats kwamen Geldmaten bij verschillende ondernemingen. Belangrijk om te weten is dat er twee routes zijn: één voor het afstorten van het muntgeld en een andere route voor het afstorten van briefgeld. De muntstortautomaten staan bijvoorbeeld in een groot aantal winkels van Gamma en Karwei.

Omdat aan de storting kosten zijn verbonden, zullen kerkrentmeesters en diakenen nu vaak collecteopbrengsten ‘opsparen’ en in één keer storten. Dat houdt in dat er een verantwoorde ‘kluisopslag’ van collectes moet zijn. De praktijk is dat men alternatieven zoekt, zoals afspraken met lokale ondernemers. Dat vraagt om extra aandacht en een aangepaste procedure. 

Aparte stortingspas

Belangrijk is dat degene die het geld stort beschikt over een aparte stortingspas, die gekoppeld is aan de bankrekening van de gemeente of diaconie. Het is niet de bedoeling eerst op een privérekening te storten en daarna over te boeken. Ook het afdragen van muntgeld aan supermarkten, winkeliers en dergelijke mag alleen als er een stortingsbewijs komt met het bewijs dat men gestort heeft op de bankrekening van de gemeente of diaconie. Het totaal van de stortingen moet meteen na de storting afgestemd worden met het totaal van getelde collecteopbrengsten.

Meer weten?

Op de website van Geldmaat staat alle informatie die je nodig hebt voor het storten van je collectegelden, zoals bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde muntafstortautomaat in je eigen buurt of de locatie waar je biljetten kunt storten.  

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)