Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode: “Mogelijkheid tot terugkeer in het ambt moet daders ontzegd kunnen worden"

Na het gesprek over veilig kerk-zijn, volgde een intensief gesprek over het daderbeleid van de Protestantse Kerk. De generale synode heeft besloten dat als ambtsdragers zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van een pastorale relatie het voortaan mogelijk is om hen uit het ambt te ontzetten zonder mogelijkheid van terugkeer.

Momenteel is het zo dat het kerkordelijk mogelijk is dat daders na schorsing, maar zelfs na ontzetting uit het ambt, terug kunnen keren in het ambt. Hier gaat onder meer een zorgvuldige procedure en toetsing door het classicaal college voor het opzicht aan vooraf. 

Het besluit dat de generale synode vandaag heeft genomen, is dus een toevoeging aan de huidige tuchtmaatregelen. Het college van de kerkorde gaat kijken hoe dit besluit van de synode ingevoegd gaat worden in de kerkorde.

De synode vond het een ingewikkelde kwestie, omdat men ook recht wil doen aan de slachtoffers. Zo zei ds. Oldenhuis (Evangelisch-altreformierte Kirche): “Een slachtoffer heeft namelijk niet de kans om opnieuw te beginnen. Die blijft zijn hele leven slachtoffer.”

Een aantal synodeleden noemde het heel Bijbels dat mensen een nieuwe kans krijgen. Ds. Van Lingen (classis Zuid-Holland-Zuid) maakte echter het volgende onderscheid: “Een mens kan altijd vergeving krijgen, maar het is ook heel Bijbels dat je de gevolgen van je daden blijft dragen. Dus wel vergeving voor de mens, maar geen terugkeer in het ambt. Duidelijkheid daarover kan ook heel barmhartig zijn.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)