Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode: kerkorde huwelijk en levensverbintenis ongewijzigd

De kerkorde op het gebied van huwelijk en levensverbintenis wordt niet gewijzigd. Dat heeft de generale synode besloten. De uitleg bij de kerkorde verandert wel. Voortaan hebben de termen 'inzegenen' en 'zegenen' dezelfde liturgische lading.

Daarnaast benadrukt de generale synode met klem ‘dat in de kerk van Christus ieder mens - als beelddrager van de Schepper en aangeraakt in liefde door de levende Heer - van harte welkom is en zich veilig mag voelen. En dat allen geroepen zijn elkaar in liefde te aanvaarden.’

De generale synode spreekt daarbij uit:

  • dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen, 
  • maar dat de huidige kerkordebepaling wel een manier van omgaan geeft in de praktijk van het kerkelijk leven waarin ruimte wordt gegeven aan (wijk)kerkenraden om zelf te kunnen bepalen om naast het huwelijk tussen man en vrouw ook andere levensverbintenissen tussen twee mensen -waaronder het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht- te zegenen.
  • dat de verschillende termen ‘inzegenen’ en ‘zegenen’ eenzelfde liturgische lading hebben, namelijk twee mensen in hun huwelijk of levensverbintenis stellen voor het aangezicht van God, onder de belofte van zijn bewaring, genade en vrede.

Ook spoort de generale synode gemeenten aan om de veilige ruimte voor alle leden te vergroten waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen gevoerd kan worden.

>Bekijk hier de agenda + stukken van deze vergadering van de generale synode

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)