Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode spreekt zich uit tegen antisemitisme

Eddo Verdoner, de nationaal coördinator antisemitismebestrijding, deed in de vergadering van de generale synode een appèl om op te (blijven) staan tegen iedere vorm van antisemitisme. Die boodschap is urgenter dan ooit: sinds 7 oktober is het aantal antisemitische incidenten verachtvoudigd. Met een gezamenlijke boodschap tegen antisemitisme schaart de generale synode zich achter deze oproep.

De synode spreekt uit: 

De gruwelijke terroristische aanval van Hamas op weerloze burgers van Israël op 7 oktober wordt ervaren als een regelrechte aanval op alle Joodse waarden en het Jood-zijn zelf en veroorzaakt ongeloof, pijn, verdriet, wanhoop en woede. Dit alles treft de Joodse Gemeenschap in Nederland ongekend hard. In de weken daarna is daar de ervaring van onveiligheid in de eigen Nederlandse samenleving bijgekomen. Er is een grote toename van openlijk antisemitisme in de publieke ruimte van de samenleving. Joodse scholen moeten uit voorzorg sluiten, synagogen worden nog zwaarder beveiligd, herdenkingen worden afgelast. 

De verschrikkelijke aanval van Hamas en de daaropvolgende oorlog tussen Israël en Hamas met alle verwoestingen van dien trekken zeer diepe sporen, wereldwijd en ook in onze samenleving. Het brute geweld in het Midden-Oosten vindt zijn vertaling in steeds sterker gepolariseerde verhoudingen in Nederland. 

Als Protestantse Kerk in Nederland spreken we hierbij ons diepe medeleven uit met de Joodse gemeenschap. Ons hart huilt bij de verschrikkelijke wonden die nu geslagen worden. Het is niet te accepteren dat Joodse medeburgers zich niet veilig voelen. Het is niet te accepteren dat er een toenemende beveiliging moet zijn van Joodse instellingen, synagogen en personen. Het is niet te accepteren dat leerlingen en studenten zich niet veilig voelen op scholen en universiteiten. Het is niet normaal dat Joden openbare tekenen van hun identiteit als een keppeltje moeten verbergen. Het is onacceptabel dat Joden in Nederland en elders verantwoordelijk worden gesteld voor wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Dat is antisemitisme.

Als Protestantse Kerk in Nederland roepen we de samenleving inclusief de kerken en onze interreligieuze gesprekspartners op om een krachtig nee te laten horen tegen iedere vorm van antisemitisme en jodenhaat, tegen iedere vorm van geweld. Daarbij willen we ook in de eigen spiegel kijken: welke voedingsbodem hebben we zelf gelegd? 

Als Protestantse Kerk in Nederland willen we een krachtig ja laten horen voor bondgenootschap en dialoog, voor samenwerking en wederzijds begrip. We willen ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Dat is een moeilijk gesprek, maar noodzakelijk en uiteindelijk ook helend. Gelukkig zijn er tal van tegengeluiden en initiatieven, maatschappelijk en kerkelijk, die laten zien dat het anders kan. Het is ons verlangen om bondgenootschappen te vormen en samen te strijden tegen elke vorm van haat en polarisatie en ons hard te maken voor ontmoeting en verbinding. 

Bij allerlei herdenkingen klinkt vaak het ‘nooit weer’. Nooit meer oorlog, geweld, vernietiging, antisemitisme. De werkelijkheid is steeds weerbarstiger. Antisemitisme is een veelkoppig monster. Juist als kerk willen we in verbinding met joodse, moslim- en andere (religieuze) gemeenschappen op blijven komen voor menselijke verhoudingen. Dat we in de ander het gelaat van de Eeuwige zien.

Lees ook:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)