Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Dankzij gloednieuw, duurzaam kerkgebouw kun je in Gorinchem-Oost niet meer om de kerk heen

Dertig jaar kerkte de protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost in een school, sinds eind 2022 in haar gloednieuwe en duurzame kerkgebouw in Gorinchem-Oost. De Solidariteitskas van de Protestantse Kerk droeg een steentje bij.

De navigatie kan het nauwelijks vinden, zo nieuw zijn de straten rond het kerkgebouw aan de Kruithoorn 1 in Gorinchem. Grote bouwborden laten bij het binnenrijden van de wijk zien dat er nog meer grootse plannen zijn voor de inrichting van deze woonwijk in het oosten van de stad.

Niet zichtbaar

Het stadsdeel Gorinchem-Oost breidt zich sinds de jaren tachtig steeds verder uit. Hoewel er als vanzelf een winkelcentrum, school en apotheek kwamen, ontbrak er een kerk in de wijk. Ouderling-kerkrentmeester Kees van As: “Als wijkgemeente hebben we ruim dertig jaar diensten gehouden in een school. Voor veel mensen was absoluut niet duidelijk dat er een protestantse gemeente in de wijk was. En dat alleen omdat er geen fysiek kerkgebouw stond.” 

In actie komen

De wens voor een eigen kerkgebouw was er al lang. Van As: “We waren al jaren met de burgerlijke gemeente in gesprek over het aankopen van een stuk grond, maar kregen steeds nul op het rekest.” In 2017 kwam die kans opeens: er kwam een perceel grond beschikbaar binnen het ‘maatschappelijk cluster’ in de wijk. Dat betekende dat er plaats was voor een kerkgebouw naast de school, sporthal en een tehuis voor mensen met dementie. Van As: “Onze bouwcommissie ging direct aan de slag met een bouwplan, we zochten een architect die het ontwerp kon maken en een aannemer die het allemaal kon uitvoeren. Een hele klus, maar we wisten waar we het voor deden.”

Kees van As en Esther Meppelink

Fondsen werven

Aan de bouw van een nieuwe kerk hing een flink kostenplaatje. “De totale begroting kwam uit op 2,4 miljoen euro”, blikt Van As terug. “Circa 1,7 miljoen daarvan konden we betalen uit de verkoop van een paar panden, daarna moest nog 7 ton worden opgebracht door de eigen gemeente en uit externe fondsenwerving.” Esther Meppelink was in die tijd voorzitter van de commissie fondsenwerving. Haar wachtte een enorme opdracht toen er zoveel geld op tafel moest komen. “Gelukkig hoefde ik het niet alleen te doen. Gemeenteleden met financiële ervaring schreven direct allerlei externe fondsen aan.” 

Dat veel gemeenteleden direct een financiële toezegging deden, gaf enorm veel energie. “Er werden spontaan acties georganiseerd, zoals een sponsorloop en kledingbeurs, maar ook konden gemeenteleden een aandeel ‘kopen’ in een zonnepaneel. Daar werd gretig gebruik van gemaakt”, vertelt Meppelink. “Daarnaast was er een gemeentelid dat veel hout sponsorde, een ander doneerde de complete keukeninventaris, weer een ander gemeentelid heeft met zijn bestratingsbedrijf het hele kerkplein aangelegd.” 

Solidariteitskas

Bij het aanschrijven van fondsen werd ook de landelijke kerk niet vergeten. Van As: “De Solidariteitskas kenden we al, dus we hebben de commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk aangeschreven of een deel van ons kerkgebouw uit deze kas gefinancierd kon worden.” De subsidieaanvraag verliep soepel. Kees van As: “We moesten natuurlijk papieren indienen, zoals de jaarrekening, ons bouwplan en de financiële begroting, maar het is goed dat er zorgvuldig naar wordt gekeken. Onze aanvraag is gehonoreerd voor 25.000 euro. Daar zijn we heel blij mee.” 

Gebouwensubsidie

Het bureau Steunverlening beoordeelt dagelijks subsidieaanvragen die bij de commissie Steunverlening binnenkomen. Projectmedewerker Erik Vink: “We toetsen onder andere of een subsidieverzoek voldoet aan de voorwaarden. Daarna schrijven we een advies aan de commissie. Zij nemen het uiteindelijke besluit over de toekenning en hoogte van de subsidie.” De wijkgemeente Oosterlicht kreeg geld uit de ‘gebouwensubsidie’, één van de onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd vanuit de Solidariteitskas. “Naast een tegemoetkoming in de kosten bij nieuwbouw, verduurzaming of restauratie van een kerkgebouw kan er bijvoorbeeld ook subsidie worden aangevraagd voor restauratie van het kerkorgel, een calamiteit of zaken rondom toekomstbestendigheid van de gemeente”, vertelt Vink. 

Familiekamer

In het najaar van 2022 was het zover: het fonkelnieuwe kerkgebouw in Gorinchem-Oost kon de deuren openen. De kerk kreeg de mooie naam ‘Oosterlicht’ op de gevel. Vanaf dat moment is dat ook de naam van de wijkgemeente. De hele wijk werd uitgenodigd om een kijkje te nemen. Esther Meppelink: “In het openingsweekend zijn honderden mensen langs geweest. Op vrijdag deden 160 kinderen mee met de lampionnenoptocht, op zaterdag hielden we open huis. De 750 petit-fourtjes die we hadden besteld, waren aan het einde van de ochtend op. Op zondag hadden we naast onze diensten een grote sing-in. We konden echt laten zien wat we ‘in huis’ hebben én dat we een kerk voor de wijk willen zijn.” 

Het nieuwe gebouw heeft naast een prachtige kerkzaal, diverse vergaderruimten, een jeugdhonk, een crècheruimte, een moderne keuken en een familiekamer. “De laatste is een ruimte waar mensen een geliefde kunnen opbaren na overlijden”, zegt Van As. “De directe familie krijgt een sleutel van de aparte ingang en kan 24 uur per dag de ruimte betreden. Zo’n faciliteit was er nog niet in de wijk. Er is inmiddels al verschillende malen gebruik van gemaakt.” 

Kerk in de wijk

Kees en Esther zijn het roerend eens: het nieuwe kerkgebouw geeft een boost aan het gemeenteleven. “We hoorden al eerder: ‘Als de kerk er is, dan kom ik weer’. Dat zien we nu gebeuren. Toen we nog in de school kerkten, wist niemand dat daar op zondag een kerk was. Nu kun je niet meer om de kerk heen!” 

Solidariteitskas: van gemeenten, voor gemeenten

Gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland dragen bij aan de Solidariteitskas, met een vast bedrag per belijdend lid per jaar. Iedere protestantse gemeente die financiële steun nodig heeft of geld om een vernieuwend plan uit te voeren, kan subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. Meer informatie via protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

>> Gemeenten kunnen de flyer over de Solidariteitskas voor 2023 gratis bestellen:

Bestel de gratis flyer over de Solidariteitskas 2023

Bron artikel: Kerkbeheer, magazine van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB)

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)