Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerk in Actie helpt Ethiopië en Kenia: 'Het is een zaak van leven of dood'

In delen van Ethiopië en Kenia is al meer dan drie jaar geen druppel regen gevallen. De ergste honger in meer dan 40 jaar dreigt voor 13 miljoen mensen. Kerk in Actie, hulporganisatie van de Protestantse Kerk, biedt acute noodhulp aan de getroffen bevolking. Programmaleider ds. Karin van den Broeke: "De gevolgen van klimaatverandering zijn fors in de Hoorn van Afrika. Onze hulp is dringend nodig, het is een zaak van leven of dood." 

Extreme weersomstandigheden

Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger. Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel en medicijnen. Extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering komen in Afrika steeds vaker voor, en ze worden steeds heviger. Naast het ledigen van de eerste nood, zet Kerk in Actie zich ook in voor structurelere vormen van hulp in klimaatgevoelige landen als Ethiopië en Kenia, zoals landbouwtraining. 

Hulp aan meest kwetsbaren

Karin van den Broeke, programmaleider bij Kerk in Actie, maakt zich grote zorgen over de situatie in de Hoorn van Afrika. "Het is nu al ruim drie jaar extreem droog in de regio. Onze eerste aandacht gaat nu naar de meest kwetsbaren. Noodhulp in de vorm van voedselpakketten, water en medicijnen is direct opgestart. Voor ons gaat dit altijd samen met inzet voor de langere termijn. Daarom gaat Kerk in Actie onverminderd door met het ondersteunen van projecten waarin boeren en boerinnen geholpen worden om hun wijze van gewassen verbouwen aan te passen aan langere perioden van droogte en perioden van heftige regenval."

De kerk helpt

Door klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië en Kenia steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Kerken en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond eenvoudig te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Karin van den Broeke:  "We vinden het belangrijk mensen te helpen in zelfhulpgroepen te sparen of hulp te bieden bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn niet alleen meer afhankelijk van de landbouw."

Bid mee

Naast de acute noodhulp is er vanuit de regio gevraagd om ons gebed. Ds. Larissa Daniel van de Ethiopian Evangelical Church Mechane Yesus vraagt ons met hen mee te bidden: 

Almachtige God, 

We bidden U voor Noord-Ethiopië waar miljoenen mensen lijden door de burgeroorlog. 
Geef hen vrede en stabiliteit.
We zoeken Uw aangezicht in gebed voor de mensen in Ethiopië,
die hun vee verliezen en sterven door aanhoudende droogte.
We bidden voor mensen die lijden door gewapende etnische conflicten,
ontheemd zijn en hun leven verliezen.
We smeken U: schenk ons land Uw genade en vrede.
Dat vragen we in Jezus' naam,

Amen

Help mee

Kerk in Actie biedt namens de Protestantse Kerk in Nederland hulp aan Ethiopië en Kenia bij deze ergste droogte in 40 jaar. Aan diaconieën van plaatselijke gemeenten is vorige week een e-mail gestuurd met de dringende vraag om hieraan bij te dragen met een gulle gift. Een extra collecte of een bijdrage vanuit reserves betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood. 

Geef voor noodhulp aan Ethiopië en Kenia

Lees ook het gebed van ds. Karin van den Broeke voor de situatie in Oost-Afrika:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)