Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Materiaal Israëlzondag beschikbaar

De eerste zondag van oktober is Israëlzondag. De Protestantse Kerk biedt ieder jaar bij deze zondag handvatten om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen.

De bijdragen voor de Israëlzondag op 2 oktober 2022 sluiten aan bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Centraal staan de bijbelgedeelten Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24. Een thematische keuze dit jaar, en niet een keuze vanuit het oecumenisch leesrooster.

Birke Rapp, Davy Hoolwerf/Nico van den Houten, Beatrice Jongkind, Lieve Teugels en Marcus van Loopik schrijven over het thema in relatie tot deze bijbelgedeelten. Andreas Wöhle bespreekt de vraag wat je eigenlijk doet als je de seidermaaltijd in een christelijke kerk viert.

In de ideeënbank is het materiaal te vinden:

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Lees hier meer over Israelzondag.

Zie ook:

Foto: Pixabay

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)