Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Materiaal Israëlzondag beschikbaar

De eerste zondag van oktober is Israëlzondag. De Protestantse Kerk biedt ieder jaar bij deze zondag een handreiking aan om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen. Centraal staan meestal de teksten uit het oecumenische leesrooster, die worden belicht zowel vanuit het jodendom als vanuit het christendom.

Dit jaar staan Marcus 10:1-16 en Johannes 8:1-11 op het leesrooster. Ds. Wim de Jong en de platformgroep Kerk & Israël Noord-Holland buigen zich over de tekst uit Marcus. Ds. Alice van Halsema en ds. Jacco Overeem nemen de Johannestekst als uitgangspunt. De bijdragen bevatten preekschetsen en liturgische aanwijzingen.

Als extra schreven drie joodse auteurs, Zohar van Tijn, Leo Mock en Marcus van Loopik, een korte verhandeling over de tekst van hun keuze. Kind op Zondag maakte bij Johannes 8:1-11 materiaal voor het werken met kinderen van 4 tot 12 jaar in de kerk, de kindernevendienst of zondagsschool.

In de ideeënbank is het materiaal te vinden:

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Lees hier meer over Israelzondag.

Zie ook:

Foto: Pixabay