Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Materialen om te werken aan een veilige gemeente

Werken aan een veilige kerk is een opdracht voor alle plaatselijke gemeenten. Meldpunt SMPR, dat gemeenten daarin bijstaat, heeft zijn materialen vernieuwd.

Materialen SMPR vernieuwd

Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de Protestantse Kerk voor. Meldpunt SMPR is er, namens nog acht andere kerkgenootschappen, voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren. En ook voor kerkenraden, predikanten en gemeenteleden. Want misbruik in een pastorale of gezagsrelatie treft niet alleen de persoon die ermee te maken krijgt, maar ook de kring om haar heen. 

De materialen die de gemeente helpen zodra zich een situatie van misbruik voordoet, zijn onlangs vernieuwd. 

Het gemeenteprotocol

Zoals het 'protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met mogelijk (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties'. Het protocol is een hulpmiddel om een weg te vinden in de vaak zeer gevoelige en complexe situatie waarin alle betrokkenen terechtkomen wanneer in een gemeente de problematiek van SMPR zich aandient. Het gemeenteprotocol is te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente' of als papieren versie (gratis) te bestellen.

Folders

Ook de folders 'Over grenzen heen', 'Handreiking voor benadeelden' en 'Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties' zijn vernieuwd en te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente' of als papieren versie (gratis) te bestellen.

Nieuw 

Nieuw op de website is het model voor gemeentevertrouwenspersonen, waarin informatie staat over aanstelling en inzet van de vertrouwenspersonen, en over hun profiel en taken. Daarin is een meldprotocol opgenomen als handreiking voor vertrouwenspersonen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Ook voor gemeentevertrouwenspersonen in de ring is een model opgenomen. De modellen bevatten een 'overeenkomst van opdracht' die met elke vertrouwenspersoon apart wordt aangegaan. Als laatste is een model gedragscode voor vrijwilligers te vinden, als onderdeel van preventiebeleid rond 'veilige gemeente'. 

Voor predikanten en kerkelijk werkers

De werkmap voor predikanten en kerkelijk werkers die slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties begeleiden, 'Doen wat je moet doen', is eerder al geactualiseerd. Ook deze werkmap is nu gratis te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente'.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)