Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Veilige gemeente

Heeft uw gemeente al nagedacht over een aanpak voor veilig gemeente-zijn?

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtsituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Stel als kerkelijke gemeente het onderwerp dus zelf aan de orde.

Veilige plaats voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Praat erover

Taboes doorbreken doe je samen. In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtsituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Stel als kerkelijke gemeente het onderwerp dus zelf aan de orde. Maak veiligheid in de gemeente onderwerp van gesprek in de kerkenraad en bij andere groepen in de gemeente. Dit korte programma kan de kerkenraad en andere groepen helpen bij de eerste stap.

Kort programma 'Bezinning voor kerkenraad'

Beleid maken voor een veilige gemeente

Naast bewustzijn en respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben. De synode heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren. In dat beleid is opgenomen:

  • het met aandacht selecteren van vrijwilligers
  • het hanteren van een gedragscode
  • aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten
  • Een VOG vragen aan predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, en aan vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben

Aan de uitwerking van de laatste twee punten (vertrouwenspersonen en VOG) wordt momenteel gewerkt. In een volgende synode zal over de uitwerking besloten worden. 

U kunt nu al beginnen met het formuleren van dit beleid.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk