Doorgaan naar hoofdinhoud

Veilige gemeente

Heeft uw gemeente al nagedacht over een aanpak voor veilig gemeente-zijn?

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtsituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Stel als kerkelijke gemeente het onderwerp dus zelf aan de orde.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Praat over misbruik

Taboes doorbreken doe je samen. In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Stel als kerkelijke gemeente het onderwerp dus zelf aan de orde. Maak veiligheid in de gemeente onderwerp van gesprek in de kerkenraad en bij andere groepen in de gemeente.

Dit korte programma kan de kerkenraad en andere groepen helpen bij de eerste stap.


Uitgebreider met het thema aan de slag kan aan de hand van de volgende opzet:

 

Beleid maken voor een veilige gemeente

Naast bewustzijn en respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben. In dat beleid is opgenomen:

 • het met aandacht selecteren van vrijwilligers
 • het hanteren van een gedragscode
 • aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten
 • Een VOG vragen aan predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, en aan vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben

Bekijk ook dit stappenplan:

 

Veilig jeugdwerk

Denk ook bewust na over veilig jeugdwerk. Als je een ambt of andere functie in de kerk hebt, brengt dat een bepaalde gezagspositie met zich mee ten opzichte van anderen. Dat geldt zeker voor het jeugdwerk, waarbij de ongelijkheid door leeftijd al duidelijk is. Daarnaast zijn jeugdleiders voor veel kinderen en jongeren ook een identificatiefiguur.

 1. Denk niet: bij ons komt het niet voor
  Besef dat ongewenste bejegening, grensoverschrijdend gedrag of misbruik van scheve gezagsverhoudingen ook binnen de kerk voor kunnen komen.
 2. Agendeer en bespreek veilig jeugdwerk
  En doe dat niet eenmalig, maar regelmatig.
 3. Maak gebruik van middelen die veilig jeugdwerk ondersteunen.
  Maak bijvoorbeeld gebruik van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag), gedragscode, omgangsregels, zorgvuldige selectie van je vrijwilligers, en stel vertrouwenspersonen aan.

 

Te maken met grensoverschrijdend gedrag in de gemeente?

De brochure 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties' is bedoeld voor kerkenraden, individuele ambts- en taakdragers, en werknemers van de Protestantse Kerk in Nederland die met mogelijk (seksueel) misbruik binnen pastorale of kerkelijke gezagsrelaties geconfronteerd worden.

Download protocol

De werkmap 'Doen wat je moet doen' is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers die slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties begeleiden. Deze werkmap is gratis te downloaden.

Download werkmap 'Doen wat je moet doen'


Zelf grensoverschrijdend gedrag in de gemeente ervaren?

SMPR (Meldpunt voor Seksueel Misbruik in de Kerk) is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren en voor de mensen om hen heen: https://smpr.nl/

 

 

 

Veelgestelde vragen

Verdieping

Over het thema Veilige gemeente

bekijk meer
Protestantse Kerk