Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het hanteren van een gedragscode/omgangsregels

  1. Wat zijn omgangsregels?
  2. Wat is een gedragscode? 
  3. Waar vind ik een voorbeeld van een gedragscode? 
  4. We vinden een gedragscode voor onze vrijwilligers wel erg zwaar. We zijn al blij dat we iemand bereid vinden vrijwilliger te worden.

Wat zijn omgangsregels?

Omgangsregels zijn afspraken in een groep over hoe je met elkaar omgaat. Die maak je met elkaar en je houdt elkaar eraan. Het maken van omgangsregels is een activiteit die heel goed aan het begin van het seizoen of bij het starten van een groep gedaan kan worden. Die activiteit helpt de groepsleden zich bewust te worden van de verantwoordelijkheid naar elkaar en respectvol omgaan met elkaar. Als de groep van samenstelling is veranderd, ben je toe aan een update.
Werkvorm omgangsregels van de Vereniging NOV

Wat is een gedragscode?

In een gedragscode staat wat de kerkenraad van de vrijwilligers en beroepskrachten verwacht, welk gedrag wel en welk gedrag niet geaccepteerd wordt. Een gedragscode is een officieel document dat door vrijwilligers en beroepskrachten bij de start van hun werk ondertekend wordt. Wie dat zijn wordt door de kerkenraad bepaald. Je belooft je aan deze regels te houden. De kerkenraad grijpt in als ze worden overschreden. 

Waar vind ik een voorbeeld van een gedragscode?

Op onze website staat een voorbeeld voor een gedragscode voor vrijwilligers (Model gedragscode voor vrijwilligers

Zie ook de volgende voorbeelden:
Protestantse Gemeente Borger
Hervormde Gemeente Barneveld
STEP - Protestants Jeugdcentrum Gouda 

We vinden een gedragscode voor onze vrijwilligers wel erg zwaar. We zijn al blij dat we iemand bereid vinden vrijwilliger te worden.

Dat is heel begrijpelijk. U kunt zich afvragen of u een vrijwilliger die de gedragscode niet wil ondertekenen wel in uw gemeente aan het werk moet laten gaan.

Lees meer over

Het thema Veilige gemeente