Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten.

  1. Waarom zouden we een vertrouwenspersoon aanstellen?
  2. We hebben al een vertrouwenspersoon. Is dat niet voldoende om een veilige gemeente te zijn? 
  3. Hoe vinden we een goede vertrouwenspersoon voor onze gemeente?
  4. Moet de vertrouwenspersoon lid zijn van de gemeente?
  5. Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon? 
  6. Is er een opleiding voor een vertrouwenspersoon? 
  7. Hoe moet ik als vertrouwenspersoon omgaan met meldingen die bij mij binnenkomen?
  8. Wat gebeurt er als ik contact opneem met de plaatselijke vertrouwenspersoon? 

Waarom zouden we vertrouwenspersonen aanstellen?

Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Met dingen waarvoor ze niet naar een ambtsdrager willen gaan. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen kunnen de kerkenraad advies geven over hun beleid voor een veilige gemeente.

We hebben al een vertrouwenspersoon. Is dat niet voldoende om een veilige gemeente te zijn?

Een mooi begin! We adviseren twee vertrouwenspersonen per gemeente - een vrouw en een man -, zodat zij kunnen samenwerken. Vertrouwenspersonen zijn er voor als het mis is gegaan. Zij kunnen ook het initiatief nemen tot preventie en dit aan de kerkenraad voorleggen.

Hoe vinden we een goede vertrouwenspersoon voor onze gemeente?

Mensen die werken in het maatschappelijk werk, onderwijs, personeelswerk of hulpverlening zijn wellicht geschikt om in de gemeente de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. U kunt ook samenwerken met gemeenten in de buurt of als ring van gemeenten en met elkaar vertrouwenspersonen delen. Elke (algemene) kerkenraad moet wel zelf met deze personen een afspraak maken en die vastleggen in een vrijwilligerscontract.

Moet de vertrouwenspersoon lid zijn van de gemeente?

Dat hoeft niet. Het gaat om iemand die op genoeg afstand staat van de leiding in de kerk, geen lid is van de kerkenraad, maar de kerk wel van binnenuit kent. Dit om de context te kunnen begrijpen. De kerkenraad moet met de personen akkoord gaan.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

Het model gemeente vertrouwenspersonen en het model gemeente vertrouwenspersonen ring geeft een profielschets, maakt inzichtelijk binnen welke context de vertrouwenspersonen werken en wat hun taken zijn.

Is er een opleiding voor vertrouwenspersonen?

We bevelen de training vertrouwenspersoon aan van het Meldpunt Misbruik.

Hoe moet ik als vertrouwenspersoon omgaan met meldingen die bij mij binnenkomen?

Zie de routekaart voor plaatselijke vertrouwenspersonen

Wat gebeurt er als ik contact opneem met de plaatselijke vertrouwenspersoon?

Zie dit aan te passen model voor een plaatselijke meldcode

Lees meer over

Het thema Veilige gemeente