Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het met aandacht selecteren van vrijwilligers

 1. Waarom vrijwilligers selecteren, we zijn al blij als we iemand vinden!
 2. Hoe ziet een selectiebeleid er uit?
 3. Waar moeten we op letten bij een kennismakingsgesprek met een vrijwilliger?
 4. We hebben een vrijwilligersvacature en maar één belangstellende. Dan hoeven we toch geen selectiegesprek te voeren?

Waarom vrijwilligers selecteren, we zijn al blij als we iemand vinden!

Als gemeente ben je blij met iedereen die zich voor het kerkenwerk wil inzetten. Maar kies zorgvuldig wie je inzet. Liever één vrijwilliger te weinig dan de verkeerde. Een zorgvuldige selectie laat zien dat de gemeente het vrijwilligerswerk en het werken met minderjarigen en kwetsbare mensen in de gemeente serieus neemt. Durf ook nee tegen iemand te zeggen. Dit werkt het beste als je uitdraagt dat iedereen hetzelfde wordt behandeld: dat is de waarde van beleid. Het opstellen daarvan is een taak van de kerkenraad.

Hoe ziet een selectiebeleid er uit?

Het opstellen van het selectiebeleid is een taak van de kerkenraad. In het beleid is opgenomen:

 • wie de gedragscode moeten ondertekenen.
 • wie een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overhandigen.
 • een alinea over een jaarlijks gesprek met vrijwilligers waarin ook de veiligheid in de gemeente besproken wordt en het naleven van de gedragscode.
 • profielschetsen naast criteria per vrijwilliger (de per functie specifieke verwachtingen, taken, kennis, ervaring) bevatten:
  • bewustzijn van de eigen gezagspositie in deze functie;
  • kennis van mechanismen van grensoverschrijdend gedrag in gezagsrelaties;
  • staat open voor feedback en is in staat tot zelfreflectie.

Tot slot wordt beschreven hoe dit beleid in de praktijk worden nageleefd en wie verantwoordelijk is wanneer dit gaat verwateren.

Waar moeten we op letten bij een kennismakingsgesprek met een vrijwilliger?

Het is goed om te bespreken of iemand zich bewust is van machtsverschillen, gezagsrelaties en grensoverschrijdend gedrag, en weet hoe grensoverschrijdend gedrag bij zichzelf te voorkomen.

We hebben een vrijwilligersvacature en maar één belangstellende. Dan hoeven we toch geen selectiegesprek te voeren?

Het is altijd goed een gesprek te hebben met iemand die als vrijwilliger aan het werk gaat. Wat zijn de motieven, welke specifieke kennis en vaardigheden heeft iemand in huis? Welke verwachtingen zijn er over en weer? U kunt dan ook de mogelijke risico’s van grensoverschrijdend gedrag inschatten.

Lees meer over

Het thema Veilige gemeente