Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode benadrukt opnieuw het grote belang van ‘veilige kerk’

Gemeenten moeten nadenken en actie ondernemen om een ‘veilige kerk’ te zijn. Dat heeft de generale synode besloten. Veilig kerk-zijn begint bij fatsoenlijke omgang met elkaar tot weten wat er moet gebeuren als er onverhoopt sprake is van seksueel misbruik.

Daarnaast sprak de synode haar berouw uit over het feit “dat we als kerk tekortschieten in de wijze waarop we met slachtoffers van seksueel en geestelijk misbruik binnen onze kerk zijn omgegaan en niet in staat geweest zijn de slachtoffers te beschermen”. 

Vertrouwenspersonen

In een harmonieuze sfeer verkende de synode de breedte van dit thema. Het ging o.a. over vertrouwenspersonen, VOG’s (Verklaringen Omtrent Gedrag) en ondersteuning van slachtoffers. Er werd door diverse synodeleden gesuggereerd dat het wellicht beter is om een vertrouwenspersoon buiten de gemeente aan te stellen in plaats van in de gemeente. Dat heeft ermee te maken dat het voor mensen lastig kan zijn om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan die je wellicht op een andere manier al jaren kent. Het voorstel is daarom een regeling die classes verplicht tot de aanstelling van een gemengd team van gekwalificeerde vertrouwenspersonen dat voor elke gemeente toegankelijk moet zijn dan wel een regeling die gemeenten verplicht tot aanstelling van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of ring van gemeente.

Verklaring Omtrent Gedrag

Ook werd gesproken over het aanvragen van VOG’s voor taak- en ambtsdragers. Gemeenten kunnen die gratis aanvragen. Wel geven synodeleden aan dat deze verklaringen natuurlijk niet dé oplossing zijn voor het creëren van een veilige gemeente. Ds. Barth vertelde bijvoorbeeld dat in Barneveld ambts- en taakdragers ook gedragsregels ondertekenen. Volgens hem werkt dat versterkend - want je bent je bewust van wat je beloofd hebt - bij het aanvragen van een VOG. 

De synode besloot vervolgens dat er een regeling komt die de verplichting inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, alsmede vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben, een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen, waarbij ook het gesprek over het onderwerp ‘veilige kerk’ gevoerd wordt.

 

Ondersteuning slachtoffers

Tot slot werd gesproken over verbetering van de ondersteuning van slachtoffers. De synode is het erover eens dat dat momenteel te mager is. Zo sprak de synode o.a. af slachtoffers zoveel als mogelijk juridische, financiële en psychologische ondersteuning te bieden. De dienstenorganisatie zal hiervoor beleid gaan ontwikkelen.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)