Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Oproep aan kerkenraden om gesprek over veilige gemeente te stimuleren

De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn en dat in de kerkorde verankeren. Op de generale synode van april is daarom een nieuwe generale regeling opgesteld. Uitgangspunt is dat kerkenraden het gesprek over een veilig klimaat in de gemeente stimuleren. 

In november 2022 vroeg de generale synode het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) voorstellen te doen voor een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen, en een regeling die de verplichting inhoudt dat predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers / ambtsdragers die met kwetsbare mensen werk of een leidinggevende taak hebben in de kerk, een Verklaring omtrent het gedrag overleggen (VOG).

Veilig klimaat

In de generale synode van 22 april is hierover een aantal besluiten genomen. Centraal daarin staat een nieuwe generale regeling 16, Veilige gemeente. In artikel 1 van deze generale regeling wordt het uitgangspunt voor kerkenraden geformuleerd:“De kerkenraad stimuleert het gesprek in de gemeente om gezamenlijk zorg te dragen voor een klimaat waarin ieder zich veilig kan voelen.” Dat kan onder andere door een VOG en door het aanstellen van vertrouwenspersonen.

Ordinantiewijzigingen

De synode heeft deze regeling op 22 april 2023 vastgesteld, maar ook bepaald dat de regeling pas in werking kan treden nadat kerkenraden en classicale vergaderingen hun mening hebben kunnen geven over de ordinantiewijzigingen die nodig zijn als verankering van de nieuwe generale regeling 16.

Inspraak kerkenraden

Het moderamen van de generale synode roept kerkenraden op hun mening over deze voorstellen kenbaar te maken aan hun classicale vergaderingen en daarin de tekst van de nieuwe generale regeling 16 mee te wegen. Meer informatie en de download met de kerkordewijzigingen betreffende 'veilige kerk' zijn te vinden op de webpagina 'kerkordewijzigingen'.  

Gratis VOG

Een gratis VOG kan aangevraagd worden via gratisvog.nl. Aan deze mogelijkheid zijn door de overheid wel een aantal voorwaarden verbonden. Een van de belangrijkste is dat er een preventief beleid moet zijn ten aanzien van een veilige kerk. Voor vrijwilligers die niet met kwetsbare mensen werken moet voor de aanvraag wel een bijdrage worden betaald. 

Meer over het thema 'Veilige gemeente': 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)