Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Moderamen: 'Verbijstering om escalatie'

Het moderamen reageert op de escalatie van geweld in Israël en Gaza en roept op tot gebed om een einde aan de alles verwoestende spiraal van geweld.

De beelden en berichten uit Israël zijn verbijsterend. 

Vanuit Gaza heeft Hamas meer dan 2.500 raketten op Israël afgevuurd en zijn terroristen Israël binnengevallen om dood en verderf te zaaien. Geheel onverwacht, op sabbat, aan het einde van het Loofhuttenfeest, op de vooravond van Vreugde der Wet (Simchat Tora). Overal is geweld. De situatie escaleert dramatisch. Burgers in Israël, Joden en Palestijnen en anderen, zijn bang en maken zich grote zorgen over de escalatie van geweld die dreigt in Israël, Gaza en op de Westbank. 
 
Laten we morgen in onze kerkdiensten de nood, het verdriet en de pijn van allen die lijden onder deze oorlog in gebed opdragen aan God. De wonden die nu geslagen worden zijn hartverscheurend. Als kerk weten we ons verbonden zowel met Joden als met Palestijnse christenen, die zuchten onder deze verschrikkelijke daden van geweld. We voelen mee met de pijn van Joden, Palestijnse christenen, moslims en andere inwoners van het land.

Als moderamen roepen we u op om morgen in de kerkdienst dit in gebed voor God uit te spreken. Om hartstochtelijk te bidden om een einde aan de alles verwoestende spiraal van geweld. Om tekenen van Gods Koninkrijk, hoe klein en kwetsbaar ook. Opdat Jeruzalem, pars pro toto, waarlijk een stad van vrede zal zijn voor alle burgers van Israël. 

Laten we ook bidden voor onze partners in het Heilige Land. Om geloof en moed om blijvend het gesprek te zoeken, juist nu alles wat zij moeizaam opgebouwd hebben weggeslagen lijkt te worden. 

Laten we juist nu in deze dramatische situatie de woorden van Jezus bidden: Uw Koninkrijk kome…

‘Verlos ons van de boze
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!’
(Willem Barnard, Lied 1009:3)

Namens het moderamen van de generale synode,
scriba ds. René de Reuver

Lees ook:

Bron foto: ANP

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)