Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Moeilijkheden met betalingsverkeer door strengere regels banken

Gemeenten en diaconieën ondervinden de laatste tijd verschillende problemen met hun betalingsverkeer. Dat heeft te maken met de strengere regelgeving van Nederlandse banken in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Gemeenten en diaconieën ontvangen bijvoorbeeld brieven van banken met vragen over het gebruik van een betaalrekening, soms zelfs met vragen over de overgemaakte bedragen en de begunstigden. Banken doen dit vanwege hun wettelijke verplichtingen in het kader van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering (WFT en WWFT). In het recente verleden hebben sommige Nederlandse banken hoge boetes gekregen omdat zij hun dossier hierover niet op orde hadden.

Overleg over werkbare oplossingen

Sinds begin dit jaar zijn alle Nederlandse banken gestart met het project ‘Ken uw klant’ (KYC- Know your customer). Dat heeft tot gevolg dat zakelijke rekeninghouders worden bestookt met vragen. Niet alleen kerken, alle vrijwilligersorganisaties hebben hiermee te maken. Een brede coalitie van organisaties heeft hiervoor al in 2022 de aandacht gevraagd van minister Kaag en de Tweede Kamer.

Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waarin de Protestantse Kerk samenwerkt met 29 andere landelijke kerkgenootschappen, houdt zich hier actief mee bezig. Het CIO overlegt, samen met enkele andere koepelorganisaties, met onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over mogelijkheden om tot werkbare oplossingen te komen. Ook met enkele grote banken zoals Rabobank en ABN AMRO vinden hierover gesprekken plaats. Omdat aanpassing van regelgeving nodig is, worden oplossingen pas in de loop van dit jaar verwacht.

Vragen?

Heb je vragen over bijvoorbeeld ontvangen brieven van de bank of wil je ervaringen delen, neem dan contact op met de dienstenorganisatie via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 18 80.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)