Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Niet zelfstandig, wel vierplek: 'Gods lamp blijft branden in Bladel'

Dankzij subsidie uit de Solidariteitskas kon de kleine Protestantse Gemeente Bladel fuseren met het grotere Veldhoven. De Bladelse kerkleden blijven op zondag samenkomen in het vertrouwde kerkgebouw, maar de administratieve last kan worden verdeeld. Kerkrentmeester Piet Matthijsse: "Samen is de 'kramp van de krimp' beter te dragen."

Toekomstbestendigheid gemeente

Er zijn drie categorieën waarvoor protestantse gemeenten een subsidie uit de Solidariteitskas kunnen ontvangen: een aanvraag voor de toekomst of voor het beheer van de gemeente, of voor een calamiteit in de gemeente. In Bladel stond de subsidieaanvraag in het teken van de toekomstbestendigheid van de gemeente. Dat is gelukt: sinds 1 januari 2021 zijn de Protestantse Gemeenten Bladel en Veldhoven gefuseerd naar één bestuurlijke gemeente. Bladel is nu geen zelfstandige gemeente meer, maar een 'Vierplek' binnen de protestantse gemeente Veldhoven. "Wij werkten in Bladel al een aantal jaren in een combinatie van een aantal kleinere en grotere gemeenten in regio De Kempen samen", vertelt kerkrentmeester Piet Matthijsse. "Maar we bleven aanlopen tegen tekorten in bemensing en moesten een andere vorm van samenwerken vinden om daar het hoofd aan te bieden." 

Eigen kerkgebouw

Zo gezegd zo gedaan. Er werd een subsidieaanvraag gedaan bij de Solidariteitskas, en in de eerste fase daarna werd de Bladelse kerkenraad bijgestaan door gemeenteadviseur Jack de Koster om een eigen idee te vormen over een manier van samenwerken met een andere gemeente. "De conclusie die we met elkaar trokken was dat samengaan met de grotere protestantse gemeente Veldhoven voor ons de beste optie zou zijn." Sindsdien is er veel gebeurd: er werden één grote kerkenraad en één diaconie gevormd, er kwamen een gezamenlijk informatieblad en website, en de financiële administratie van beide gemeenten is samengevoegd. Wat men in Bladel graag wilde behouden was een eigen plek waar de gemeente op zondag kon blijven samenkomen. Piet Matthijsse: "We waren niet zelfstandig meer, maar behielden wel ons eigen kerkgebouw om samen te komen. Op zondag, maar ook voor rouw- of trouwdiensten. Daar zijn we erg dankbaar voor, want het voelt vertrouwd voor gemeenteleden en je kunt je gewone gang naar de kerk blijven doen. Zo houden we Gods lamp brandende in Bladel." 

Schouder om op te leunen

Kerkrentmeester Matthijsse is erg tevreden met hoe het proces is verlopen, ook met de 'Vierplek' die Bladel nu is. "Mensen blijven ter plekke naar de kerk gaan, we behouden zo onze eenheid als gemeente. Kerkleden zien deze kerk nog steeds als 'hun' kerk. Maar bestuurlijk hebben we nu een schouder om op te leunen, mensen die met ons meekijken als er iets moet gebeuren. Het maken van begrotingen en jaarrekeningen kun je nu samen doen, evenals de ledenadministratie. Maar onze predikant heeft nog wel gewoon de kaartenbak met eigen adressen ter beschikking." Daarnaast ontstond een kennisnetwerk in de eigen omgeving. "Door de begeleiding van en contacten met Jack de Koster, classispredikant Marco Luijk en ontmoetingen met andere gemeenten kregen we allerlei nieuwe contacten. Het is fijn om ervaringen te kunnen delen met mensen in je eigen omgeving. Het mes sneed aan twee kanten voor ons. Ik kan dit andere gemeenten echt aanraden!"

Natuurlijk zijn niet alle problemen van een krimpende gemeente hiermee opgelost. "Zelf zwaai ik eind van dit jaar - na 22 jaar - af als kerkrentmeester, maar ik heb nog geen opvolger", vervolgt Matthijsse. "De gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand stijgt jaarlijks, er komen haast geen jongeren meer in de kerk. De fusie neemt iets van de 'kramp van de krimp' weg, zullen we maar zeggen. Ook Veldhoven kent dit soort uitdagingen. Maar we kunnen ons er nu wel samen doorheen slaan." 

Ook subsidie aanvragen?

Heeft jouw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren, net als in Bladel? Dan kun je subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan je denkt. De Commissie Steunverlening hanteert eenvoudige en transparante procedures: soms kan er heel snel een toezegging gedaan worden, bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden duren.

>> Check de mogelijkheden en voorwaarden van een subsidieaanvraag uit de Solidariteitskas op protestantsekerk.nl/fondsen

Ook de Protestantse Gemeente Zunderdorp maakte gebruik van subsidie uit de Solidariteitskas. Lees hun verhaal:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)