Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Nieuw: loket voor kerkelijk werkers

Deze maand start de Protestantse Kerk een loket voor kerkelijk werkers. Een eigen plek waar kerkelijk werkers terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld mobiliteit en scholing. "We maken hiermee de positie van de kerkelijk werker steviger", zegt Evert Jan Hazeleger, adviseur kerkelijk werkers.

Over het werk en de positie van de kerkelijk werkers binnen de Protestantse kerk is veel te doen. Deze theologen die opgeleid zijn aan een hbo-instelling, hebben niet automatisch de bevoegdheid om voor te gaan in een kerkdienst. Die bevoegdheid kunnen ze wel aanvragen, maar de manier waarop die wordt gegeven en de reikwijdte ervan verschilt per classis. Hun rechtspositie is op papier goed geregeld, maar wordt door gemeenten vaak niet goed toegepast. Ze hebben vaak tijdelijke contracten met te weinig uren. Soms zijn ze te laag ingeschaald. Daarnaast verdienen zij minder dan predikanten, wier arbeidspositie veel beter geregeld is. 

Positie verstevigen

De zorg voor de kerkelijk werkers verdient meer aandacht, zegt Evert Jan Hazeleger die zich in de dienstenorganisatie al lange tijd bezighoudt met het adviseren van kerkelijk werkers. "Ze hebben vaak praktische vragen, bijvoorbeeld over hun mogelijkheden qua mobiliteit of over hun salarisschaal. Ook vragen over hun recht op scholing en nascholing, en of de kerk daarin kan meebetalen, komen veel voor. Ten opzichte van predikanten hebben kerkelijk werkers een slechtere positie. Met dit loket hopen we kerkelijk werkers beter te kunnen informeren en te ondersteunen."

Ook voor plaatselijke gemeenten

Het loket is er ook voor plaatselijke gemeenten die een vraag hebben rond hun kerkelijk werker. Hazeleger: "Het komt regelmatig voor dat mensen als kerkelijk werker worden aangesteld maar het officieel niet zijn, bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde opleiding missen. Plaatselijke gemeenten nemen hen doorgaans wel aan, om er dan achter te komen dat het officieel geen kerkelijk werker kunnen zijn. Er moet dan iets geregeld worden, zoals een aanvullende opleiding voor de werker in kwestie." Voor de werkers zelf is dat ook van belang, vindt Hazeleger. "Als ze officieel kerkelijk werker worden, hebben ze onder meer recht op mentoraat en nascholing." Gemeenten kunnen ook bij het loket terecht voor hulp bij het zoeken van een passende kerkelijk werker. 

Bel of mail voor contact met het loket kerkelijk werkers naar (030) 880 18 80 / info@protestantsekerk.nl.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)