Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Nieuwe cursus brengt kerkmuziek in de plaatselijke gemeente verder

In september start het oriëntatiejaar van de Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus. “De cursus brengt de kerkmuziek in de plaatselijke gemeente echt verder”, zegt Peter Ouwerkerk, een van de docenten en coördinator van de cursus. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Praktijkcursus voor kerkmusici

De kerkmuziek is in de voorbije decennia flink veranderd. De Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus sluit met een kennismaking met de kerkmuzikale praktijk in de breedte van de Protestantse Kerk aan op deze veranderde praktijk. Deelnemers komen in contact met allerlei elementen die van belang zijn voor het goed uitoefenen van de functie van kerkmusicus. “Niet alleen als het gaat om nieuw repertoire, waarvan het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) getuigt”, noemt Peter Ouwerkerk. “Qua genres en stijlen is er echt een slag te slaan. Maar ook als het gaat om het krijgen van handvatten om met bijvoorbeeld de predikant in gesprek te gaan over de muziek en de te zingen liederen.”

Plaatselijke context uitgangspunt

Oane Reitsma, sinds september 2022 medewerker spiritualiteit en eredienst in de dienstenorganisatie en ook een van de docenten van de cursus, benadrukt het belang dat nagedacht wordt over de plek van kerkmuziek in de gemeente. “De cursus draagt daaraan bij. Amateur-kerkmusici uit verschillende hoeken van het land en uit verschillende hoeken van de kerk ontmoeten elkaar in deze cursus. De plaatselijke context is uitgangspunt, we ondersteunen de kerkmusici in hun eigen praktijk. Op de cursusdagen is veel tijd voor uitwisseling. Daarnaast willen we hen door middel van onder meer praktijkbezoeken kennis laten maken met andere richtingen en stromingen. Wat ze daarvan meenemen wordt ook weer besproken tijdens de cursusdagen.”

Verrijking

Wim Ruessink, ook een van de docenten en als cantor-organist verbonden aan de Protestantse Gemeente Winterswijk, vindt de cursus een verrijking voor de kerkmusicus. 

“Voor de deelnemers zelf én voor de zondagse praktijk van gemeentezang. Deelnemers leren door de praktijkbezoeken het bekende repertoire beter kennen, daarnaast gaan ze nieuw repertoire ontdekken. Misschien gaan ze muzikaal gezien wel een andere weg inslaan. Niet alleen het orgel als gemeentebegeleiding is mogelijk. Er is in de cursus ook aandacht voor bijvoorbeeld piano en gitaar.”

Doorlopend leren

Het eerste jaar van de Praktijkcursus is ingericht als een oriëntatiejaar. Dit jaar bestaat uit 12 cursusdagen met zowel vaklessen als een doorlopende leerlijn waarbij studiecoaching en het bespreken van de bezochte vieringen aan de orde zijn. De vaklessen zijn opgehangen aan de thema’s Zingen, Vieren en Spelen. Reitsma: “Aan het begin van het oriëntatiejaar zullen we de deelnemers vragen wat ze willen leren. En aan het eind of dat gelukt is.” En zijn ze door het oriëntatiejaar enthousiast geworden? Dan zijn er een 2e en 3e jaar waarna ze als kerkmusicus de derdegraads bevoegdheid kunnen krijgen.

Meer informatie en aanmelden

Het oriëntatiejaar, waarvoor geen toelatingseisen gelden, is bedoeld voor amateur-kerkmusici, zoals organisten, pianisten, cantors en leiders van muziekgroepen. Het wordt gegeven in het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk, in Utrecht, met in totaal 12 cursuszaterdagen vanaf 30 september 2023 tot 15 juni 2024. Aanmelden kan tot 20 augustus 2023.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)