Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Oecumenisch wereldnieuws: Duitse kerk staat op tegen rechts-extremisme

In Berlijn en vele andere Duitse steden demonstreren de laatste weken duizenden mensen tegen rechts-extremisme, racisme en antisemitisme. Ook de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) spreekt zich uit.

EKD staat op tegen rechts-extremisme

Naar aanleiding van de huidige politieke situatie in Duitsland heeft de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) zich uitgesproken tegen houdingen van rechts-extremisme, racisme en antisemitisme. “Het overwinnen van grenzen tussen mensen van verschillende afkomst is een kenmerk van het christelijk geloof en de christelijke kerk.” Lees er hier meer over.

Kennisbank Nederlandse Zendingsraad

Sinds kort heeft de Nederlandse Zendingsraad een online kennisbank. Er staan momenteel zes themadossiers online. De dossiers bevatten materiaal over onderwerpen als de internationale zendingsbeweging, schepping en klimaatrechtvaardigheid, en het jaarthema van de NZR. Neem eens een kijkje via deze link.

Rome-Reformatie

Een aantal protestantse en katholieke theologen heeft tijdens de Gebedsweek voor de eenheid opnieuw het verlangen naar eenwording van de kerk uitgesproken. Zij hebben zich verenigd in het Platform Rome-Reformatie en pleiten hoopvol voor een hereniging van protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk, als gevolg van een gezamenlijke bekering naar Christus.

Cursus ‘True Freedom’

De Wereldraad van Kerken heeft, in samenwerking met de Clewer Initiative binnen de Anglicaanse Kerk, een nieuwe cursus uitgebracht: True Freedom (ware vrijheid). Deze zesweekse cursus is speciaal gemaakt voor de Veertigdagentijd, en wil kerken en christenen helpen om op te staan tegen moderne vormen van slavernij. De cursus bevat bijbelstudies, reflecties, casestudies en verhalen vanuit de hele wereld. Doel van de cursus is om mensen tools aan te bieden om het goede nieuws van de vrijheid in Christus te vertalen naar de wereld van vandaag. De cursus is in het Nederlands beschikbaar. 

Interesse in missie? Laat je bijscholen

De Council for World Mission geeft (aan maximaal 12 jongeren van over de hele wereld) gelegenheid om zich te scholen in missie. Ben je tussen 20 en 29 jaar en heb je hiervoor belangstelling en tijd? Lees de voorwaarden en meld je bij info@protestantsekerk.nl t.n.v. Karin van den Broeke als je wilt solliciteren.

Synode Evangelische Kirche im Rheinland (EKIR)

Van zondag 14 tot vrijdag 19 januari vergaderde de synode van onze zusterkerk Evangelische Kirche im Rheinland (EKIR). Deze kerk met ca. 2,2 miljoen leden is de op twee na grootste kerk van de 20 lidkerken van de Evangelische Kirche in Deutschland. De EKIR is met veel vergelijkbare thema’s bezig die ook ons als kerk bezighouden. De kerk in Duitsland krimpt bijvoorbeeld in hoog tempo. Daar leidt het ook tot afnemende bestuurskracht. Tijdens de synode was veel tijd ingeruimd om open te spreken over oplossingen en om zich te laten inspireren door nieuwe kerkvormen. EKIR-voorzitter Thorsten Latzel bezocht met het oog daarop afgelopen zomer een aantal pioniersplekken in Nederland, wat hij in zijn toespraak 'Horen, hopen en handelen' benoemde.

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)