Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Oecumenisch wereldnieuws: Lutherse Wereldfederatie roept op tot staakt-het-vuren en vrijlating gijzelaars in Gaza

De Lutherse Wereldfederatie (LWF) maakt zich grote zorgen over het verlies aan mensenlevens en de toenemende polarisatie wereldwijd, gericht tegen Joodse en Palestijnse gemeenschappen. Ze roept daarom op tot een staakt-het-vuren en vrijlating van gijzelaars in Gaza. 

Statement over situatie Gaza / Israël

De Lutherse Wereldfederatie (LWF) maakt zich grote zorgen over het verlies aan mensenlevens en de toenemende polarisatie wereldwijd, gericht tegen Joodse en Palestijnse gemeenschappen. Ze roept op tot een staakt-het-vuren en vrijlating van gijzelaars in Gaza. Op 5 maart - 5 maanden na de aanval van Hamas - kwam de LWF met een indringend statement.

Pastoraat in internationaal perspectief

In de komende twee weken zijn pastores uit de zeven wereldregio's van de LWF bijeen om samen te reflecteren op pastoraat in het perspectief van hun eigen context en in gesprek met de pastorale inzichten van Luther en de lutherse traditie. Ds. Kersten Storch van de Protestantse Kerk is hierbij aanwezig.

De Lutherse Kerk in Rusland

Wie aan een kerk in Rusland denkt, denkt al gauw aan de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill. Maar er zijn ook andere kerken in dit land. Zoals de Lutherse Kerk, klein in aantal, die zich staande probeert te houden in een ingewikkelde politieke situatie, met gevaar voor de het bestaan van haar leden en leider. Zo werd de politieke situatie voor de rol van de vorige lutherse aartsbisschop zo gevaarlijk dat hij uitweek naar het buitenland. Zij die hem opvolgen, werken onder extreme omstandigheden, ook als het gaat om de relaties met de lutherse wereldfamilie niet los te laten. Een extra uitdaging in het licht van bijvoorbeeld de sancties die door de landen van de Europese Unie zijn opgelegd aan de relatie met en ondersteuning van projecten in Rusland.

Charta Oecumenica wordt herzien

Een gezamenlijke werkgroep van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) en de Katholieke Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) kwam van 1 tot 3 maart bijeen in Lodz, Polen, om hun gezamenlijke oecumenische document Charta Oecumenica bij te werken en te herzien. Het werd in 2001 ondertekend door de voorzitters van de twee organisaties en heeft als doel de gemeenschap tussen de kerken in stand te houden en te ontwikkelen. Het markeerde het begin van de eeuw door de kerken in Europa op te roepen tot dialoog, eenheid en actie, en in het bijzonder tot hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om vrede en gerechtigheid in Europa te realiseren.

Nieuwe secretaris Raad van Kerken

Ds. Coen Wessel wordt per 1 april de nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hij volgt daarmee ds. Christien Crouwel op, die deze functie ruim vijf jaar vervulde. Wessel geeft aan uit te zien naar zijn nieuwe functie. "Er zijn volop kansen voor de oecumene. Op vele niveaus groeit de samenwerking tussen christenen. Ik hoop daaraan mee te werken."

Oecumenelezing

Op 12 april vindt de jaarlijkse oecumenelezing plaats. Het neoliberale denken over mens en maatschappij is diep verankerd in onze samenleving. Kunnen we ons nog alternatieven voorstellen? Bieden christelijke tradities daar inspiratie voor? Econoom Paul Schenderling gaat in zijn lezing op zoek naar een ander model van samenleven met het bijbelboek Exodus als inspiratiebron. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij ons mee naar een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. 

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)