Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Preek niet over stikstof, en nog vier adviezen voor gemeenten

Preek niet over stikstof, zegt beleidsmedewerker van Christen Contact Agrarisch, Wiggele Oosterhoff. "Daarvoor is het vraagstuk veel te ingewikkeld."

Preek niet over stikstof

Hij is er helder over. Het stikstofvraagstuk is veel te ingewikkeld en de discussie veel te gepolariseerd. Wiggele Oosterhoff van Christen Contact Agrarisch roept op om in de kerken juist aandacht te vragen voor de 'on-verbondenheid' die toeneemt in de samenleving. "Eerder door corona en nu door stikstof. Roep elkaar op om lief te hebben, zoals Jezus ons liefheeft. Dat is de essentie van het evangelie!"

Manier van leven

Daarnaast adviseert hij dominees, ouderlingen en diakenen om een dag mee te lopen met een boer of tuinder in de omgeving. "Luister en stel vragen. Verdiep je echt in hun leefwereld. Het agrarische familiebedrijf heeft iets speciaals. Het is een bepaalde manier van leven. In die manier van leven voelen veel agrariërs zich nu miskend. Bovendien ervaren ze het als onrechtvaardig dat alleen hun sector nu stikstofmaatregelen krijgt opgelegd. De overheid had beter met een integraal plan voor alle sectoren kunnen komen.”

Echt in gesprek

Oosterhoff adviseert ook om een echt en persoonlijk gesprek met elkaar te voeren. "Het publieke debat bestaat uit tweets en oneliners, terwijl het een superingewikkeld vraagstuk  is. De eigenlijke vragen zijn: hoe houdbaar is ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? Ga daarover met elkaar in gesprek en deel jouw persoonlijke zorg en passie. Zorg ervoor dat je geen quotes uitwisselt, maar een gesprek van hart tot hart voert."

Nood onder boeren

De suggestie van de werkgroep Kerken en Landbouw sluit hierbij aan. Zij adviseert gemeenten om alle boeren - ook degenen die geen lid zijn van de gemeente - uit te nodigen voor een gesprek. En ze gewoon te vragen: 'Hoe gaat het met jou?' "Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen echt dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken."

Bid samen

Oosterhoff: "Binnen Christen Contact Agrarisch ervaren wij het gebed als een goede manier om het samen van je af te praten en het bij God neer te leggen." Hij benadrukt dat boeren gewend zijn om in een bepaalde afhankelijkheid te leven. Denk alleen al aan de weersomstandigheden. Tegelijkertijd zijn boeren en tuinders onafhankelijk. Baas op eigen erf, op eigen land en in eigen stal. "Samen bidden en je afhankelijkheid erkennen voor God zorgt ook voor onderlinge verbinding."

Pastoraat voor agrariërs
De
Werkgroep Kerken en Landbouw kan ambtsdragers adviezen geven op het gebied van pastoraat voor agrariërs. Christen Contact Agrarisch biedt pastorale agrarische coaching voor boeren en tuinders.

Zie ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)