Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘Samen laten we de stem van internationale kerken krachtiger horen’

De meer dan 150 internationale en migrantenkerken in Den Haag betekenen veel voor de stad. In bijna elke wijk is er wel zo’n vindplaats van geloof, hoop en zingeving. Via HUB - Geloof in Den Haag bundelen ze hun krachten en wisselen ze ervaringen uit. Ds. Petra de Nooy: “Samen kunnen we de stem van de internationale kerken krachtiger laten horen.”

De politieke hoofdstad van Nederland herbergt een keur aan internationale en migrantenkerken: meer dan de helft van de Haagse christenen is lid van een internationale kerk. Deze kerkgemeenschappen organiseren al sinds jaar en dag veel sociaal-maatschappelijke activiteiten voor (kwetsbare) stadsgenoten. “Ze betekenen heel veel voor onze stad”, vertelt ds. Petra de Nooy (40). “Voor de gelovigen is hun kerk bovendien een plaats van ‘belonging’ (gevoel van thuishoren, red.), waar je even thuis bent, maar ook praktische hulp krijgt en samen je geloof beleeft.” Onderling contact tussen de kerken was er weinig, vooral niet tussen de verschillende taalgebieden. De Nooy: “De kerken opereerden allemaal vanaf hun eigen eilandje. Dit moest en kon echt anders, want samen ben je zoveel sterker.”

Kerken versterken elkaar 

Petra de Nooy is predikant met een speciale zending voor de stad en projectleider bij Stichting Mara. Vijf jaar geleden startte deze organisatie het project HUB - Geloof in Den Haag, dat van al deze kerken samen een netwerk wil maken. “We willen een plek zijn waar kerken elkaar versterken, maar hen ook ondersteunen bij de maatschappelijke activiteiten voor met name vluchtelingen en migranten.” 

En het werkt: kerken beginnen elkaar steeds beter te vinden. “De speciale HUB-raad werkt daar zeker aan mee”, zegt de Nooy. Deze raad is een paar jaar geleden in het leven geroepen en bestaat uit pastores en sleutelfiguren uit verschillende kerken. Ze verzamelen signalen en kijken welke vragen er leven binnen de gemeenschappen. Dat bespreken ze in hun zeswekelijkse vergaderingen. “Er komen allerlei onderwerpen voorbij”, weet De Nooy. “Hoe ga je om met ongedocumenteerden - mensen zonder papieren - in je kerk? Dat zijn mensen die echt in het nauw zitten. Welke hulp kun je hen bieden? Daarnaast hebben veel mensen met een migratieachtergrond te maken met eenzaamheid. Wat kun je als kerken voor hen betekenen? Over dat soort dingen denken de raadsleden samen na.” Daarnaast vertegenwoordigt de raad de internationale en migrantenkerken richting het burgerlijk bestuur van Den Haag.

Van elkaar leren

HUB - Geloof in Den Haag verzorgt ook allerlei trainingen voor kerkbesturen. Die variëren van heel praktisch, zoals uitleg over ‘Hoe ben je een stichting?’, ‘Hoe vraag je een fonds aan’ en ‘Hoe zit het met vertrouwenspersonen in je kerk?’ tot het toerusten van lokale gemeenten met bijbelonderwijs en het ondersteunen van kerken in het uitbreiden van hun netwerk. “We zetten daarbij steeds kerken centraal die al iets doen. Zij zijn een inspiratiebron voor anderen. Eén gemeente heeft tijdens een avond iets verteld over een kerstvoedselproject met maaltijd die ze georganiseerd hadden in hun kerk. Veel kerken gingen dat daarna ook doen.”

Steun van Fonds Kerk en Wereld

Voor het organiseren van alle activiteiten is geld nodig. De kerken betalen contributie voor het lidmaatschap van de HUB, maar dat is niet kostendekkend. Om alle activiteiten te kunnen financieren, deed Stichting Mara een subsidieaanvraag bij Fonds Kerk en Wereld. “HUB - Geloof in Den Haag past precies bij een van de speerpunten van het fonds: het samenbrengen van mensen van verschillende achtergronden.” De subsidie werd toegekend, en dat geeft nieuwe mogelijkheden. “Het helpt ons om plannen te maken voor de langere termijn”, vertelt De Nooy. “Fonds Kerk en Wereld wilde ons in staat stellen om het bouwen aan verbinding tussen kerken in Den Haag in gang te zetten. Dat was voor ons echt een bemoediging, een teken dat we op de goede weg zitten.”

In de haarvaten

In de HUB inspireren internationale en migrantenkerken in Den Haag elkaar om hun rol in de samenleving op te pakken, ervaart De Nooy. “De kerk zit in de haarvaten van de samenleving. Er is in bijna elke wijk een kerk, voor mensen van zoveel nationaliteiten. Of je nu rijk bent of arm, op deze plek herkennen mensen Christus in elkaar.” Ze is dankbaar dat de samenwerkende kerken steeds meer kunnen betekenen voor kwetsbare inwoners. “We hebben elkaar nodig. Dat gevoel groeit, mede dankzij de HUB. Dat is zo gaaf om te zien!”

Ook subsidie ontvangen?

Heb jij (of jouw organisatie) een mooi idee om mensen te verbinden? Kijk of jouw initiatief in aanmerking komt voor subsidie van Kerk en Wereld, fonds binnen de Protestantse Kerk.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)